Powiat

1 / 7

ZABRODZIE: Dla spokoju i bezpieczeństwa (foto)

13.05.2016
autor: Ewa Elward
Nową drogę w Lipinach oficjalnie otwarto 30 kwietnia. Odcinek ma wprawdzie nieco ponad pół kilometra, jednak dla mieszkańców ma duże znaczenie. Dzięki inwestycji rolnicy mają lepszy dojazd do pół, jest to też początek przyszłego połączenia drogi z ul. Bankową.
– Chcemy mieszkać w miejscu spokojnym, ale żeby mieć kompletny spokój, musimy mieć dobry dojazd do pracy, szkoły. Dlatego też ta inwestycja jest dla mieszkańców Lipin bardzo ważna – mówił radny wojewódzki Mirosław Augustyniak. – Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać przy kolejnych takich uroczystościach, czego sobie i państwu życzę. 
Wyremontowany odcinek poświęcił ks. Waldemar Sierpiński, proboszcz z parafii Postoliska. Kapłan zwrócił uwagę na potrzebę dalszego inwestowania. 
– Chciałbym podziękować władzom samorządowym gminy i województwa za wszystkie inwestycje, których dokonaliście w ostatnich latach, z prośbą o lepsze doinwestowanie sieci dróg lokalnych – mówił. – Jest realizowana obwodnica Marek, ten teren będzie atrakcyjnym terenem budowlanym.
W przekazanym na ręce wójta Tadeusza Michalika liście marszałek Adam Struzik napisał: „Z satysfakcją obserwuję, jak gmina Zabrodzie się zmienia, nowocześnieje, wykorzystuje swój potencjał i możliwości, jakie dają pozyskiwane przez lokalne władze środki finansowe. (…) Modernizacja drogi gminnej w Lipinach to ważna inwestycja, która z pewnością poprawi warunki życia i pracy lokalnej społeczności oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. (…) Życzę realizacji kolejnych cennych i ambitnych inicjatyw, mających na celu dalszy rozwój lokalny oraz sukcesywne podnoszenie standardu życia w naszym regionie”. 
Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego współfinansowano z budżetu województwa mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Odnowiono ul. Osiedlową na długości 605 m, w tym 385 m o szerokości jezdni 5 m oraz 220 m o szerokości jezdni 3,5 m. Lipiny zamieszkuje 270 osób. Droga stanowi dojazd do użytków rolnych. Dotąd była w bardzo złym stanie technicznym. Po opadach deszczu i wiosennych roztopach stawała się nieprzejezdna. Nie było alternatywnego dojazdu dla korzystających z niej. Roboty kosztowały 171.189 zł, dotacja wojewódzka wyniosła 85.594 zł. Wykonawcą była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic. Planowana jest budowa połączenia ul. Osiedlowej z ul. Bankową.
 
 
 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie