ZABRODZIE: Czekają na wymianę „kopciuchów”

Powiat

ZABRODZIE: Czekają na wymianę „kopciuchów”

15.01.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła została przeprowadzona w gminie w październiku i listopadzie. Zinwentaryzowano 1827 budynków spośród 2507. Wymogi ekoprojektu spełnia 56 kotłów, najwięcej w Wysychach, Lipinach i Dębinkach. 
 
Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. 
Podczas inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła wykorzystana została metoda wywiadu bezpośredniego, polegająca na wypełnianiu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej przez respondenta. Informacje zostały pozyskane od użytkowników lokali lub budynków (np. najemców, właścicieli, zarządców) i spisane na podstawie bezpośredniego kontaktu, z wyłączeniem zbierania i przetwarzania danych osobowych. Ankieterzy z respondentami przeprowadzali rozmowy, wspólną analizę poszczególnych punktów kwestionariusza i wypełniali ankiety.
W 22 sołectwach zinwentaryzowano 1827 punktów adresowych (w tym 29 ankiet wypełnili samodzielnie mieszkańcy). Najwięcej ankiet, bo 248, w Mostówce, 218 w Zabrodziu, 165 w Słopsku, 157 w Dębinkach, 113 w Wysychach. 
Przewagę stanowią urządzenia grzewcze na paliwo stałe (węgiel, drewno, biomasa) – 1181 sztuk, następnie na ogrzewanie gazowe – 388, ogrzewanie elektryczne – 109, kolektory słoneczne – 34, pompa ciepła – 18, ogrzewanie olejowe – 16. Część budynków posiada dwa lub więcej źródeł ciepła.
Jeśli chodzi o urządzenia na paliwo stałe, to przeważają piece centralnego ogrzewania (74%), potem są piece wolnostojące (8%), kominki (7%), piecokuchnie (5%), piece kaflowe (2%).
Zebrane dane zostały umieszczone w bazie danych tak, aby umożliwiały zarządzanie zebranymi danymi oraz ich raportowanie i aktualizowanie.
Dzięki raportowi wiadomo, ile jest w gminie „kopciuchów”, czyli pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, które są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Co dalej?
- Czekamy na możliwości dofinansowania wymiany „kopciuchów”. Raport jest narzędziem do ubiegania się o takie dofinansowanie – mówi sekretarz gminy Elżbieta Jurczyk.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Rakowscy przewodniczącymi (foto)

SOMIANKA: Rakowscy przewodniczącymi (foto)

Panowie Rakowscy zostali przewodniczącymi Rady Gminy Somianka: Krzysztof – przewodniczącym, Robert – jego zastępcą. Uroczysta pierwsza sesja kadencji 2018 - 2023, podczas której radni i wójt Andrzej Żołyński złożyli ślubowanie, odbyła się w czwartek 22 listopada.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Wspólne radosne śpiewanie i integrowanie (foto)

ZABRODZIE: Wspólne radosne śpiewanie i integrowanie (foto)

Po raz szósty w Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, odbyło się Powiatowe Kolędowanie Osób Niepełnosprawnych. 16 stycznia na „Kolędnicy 2020” wystąpiło 10 zespołów – z Warszawy, Miedzny (pow. węgrowski), Wyszkowa, Brańszczyka, Gaju, Niegowa. Ideą spotkania jest wspólne radosne śpiewanie, integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, sprawnych i niepełnosprawnych.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Minister zainteresuje się sprawą

BRAŃSZCZYK: Minister zainteresuje się sprawą

Podczas niedzielnego spotkania, zorganizowanego 27 maja w szkole w Brańszczyku przez PiS, z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem padło z sali pytanie o drogę łączącą Udrzynek z Brańszczykiem (tzw. trakt napoleoński). W tej chwili ze względów bezpieczeństwa nie można nią jeździć, bo jest tak zniszczona, zdewastowana, że została zamknięta dla ruchu. – Kiedy będzie zrobiona ta droga – pytał jeden z mieszkańców gminy. Minister obiecał, że zainteresuje się sprawą.
zobacz więcej
SOMIANKA: Czy gmina racjonalnie wydała pieniądze na walkę z COVID-19?

SOMIANKA: Czy gmina racjonalnie wydała pieniądze na walkę z COVID-19?

Gmina Somianka odpowiedziała na petycję Inicjatywy „Zmieniajmy Gminy na Lepsze – Dbajmy o zdrowie mieszkańców – Jawność – Transparentność – Uczciwa Konkurencja w Gminach”, którą otrzymała drogą mejlową 2 listopada. Autorzy petycji chcą wiedzieć, ile pieniędzy gmina wydała na środki ochronne walki z COVID-19 i czy miały one m.in. wymagane certyfikaty. 
zobacz więcej