ZABRODZIE: Aby to było bardzo dobre 5 lat (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Aby to było bardzo dobre 5 lat (foto)

22.11.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Na 21 listopada, postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II, zwołana została pierwsza w kadencji 2018 – 2023 sesja Rady Gminy Zabrodzie, na której zostały powołane nowe władze gminy. Ślubowanie złożyli nowo wybrani radni i wójt Krzysztof Jezierski. Przewodniczącą rady została Sylwia Maria Marciszewska.
Zaświadczenia o wyborze radnym oraz wójtowi elektowi wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Ewa Małaszek. Głosowania na sesji były imienne, ponieważ gmina nie ma jeszcze urządzeń do głosowania. Natomiast obrady były nagrywane (dostępne są pod adresem: www.sesja.zabrodzie.pl) i transmitowane.
Do czasu wyboru przewodniczącego rady sesję prowadził, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Tadeusz Suchenek - najstarszy wiekiem radny, tzw. przewodniczący senior. Przeczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po jej odczytaniu radni kolejno wstawali i mówili słowo: ślubuję. Można było dodać zdanie: Tak mi dopomóż Bóg. Wszyscy radni je dodali.
Po radnych ślubowanie złożył wójt elekt Krzysztof Jezierski: „Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia ślubowania przejął obowiązki Wójta Gminy Zabrodzie.
Wójt podziękował mieszkańcom za obdarzenie go zaufaniem, pozwalającym na wygranie wyborów w pierwszej turze. O tym, że to był dobry wybór, będzie utwierdzać swoich wyborców, a także przekonywać do siebie tych, którzy głosowali na konkurentów. Zaprosił wszystkich do współpracy ponad podziałami. Za wieloletnią pracę w gminie podziękował dotychczasowemu wójtowi Tadeuszowi Michalikowi.
- Zróbmy wszystko, aby to było bardzo dobre 5 lat w gminie Zabrodzie – zakończył swoje wystąpienie. 
Na funkcję przewodniczącego rady zgłoszono 3 kandydatury: Janusza Pakułę (odmówił), Bogusławę Wielgolaską i Sylwię Marciszewską. Stosunkiem głosów 9:4 wygrała S. Marciszewska. Na wiceprzewodniczącego radni wybrali (jedyna kandydatura) Wiesława Jakubowskiego.
Za ciepłe słowa pod swoim adresem i współpracę podziękował Tadeusz Michalik. Pogratulował wyboru nowemu wójtowi, radnym a także obecnym na sesji radnym powiatowym Agnieszce Ołdak i Ewie Bartosiewicz oraz radnej wojewódzkiej Joannie Bali.
- Zostawiamy gminę w dobrej kondycji – skwitował.
Piętnastoosobową radę gminy tworzą: Andrzej Garbarczyk, Wiesław Giza, Wiesław Jakubowski, Paweł Kamiński, Agnieszka Kwiatkowska, Sylwia Marciszewska, Arleta Miąśkiewicz, Grzegorz Osowiecki, Janusz Pakuła, Maria Podolak, Andrzej Strągowski, Tadeusz Suchenek, Alina Teodorczyk. Leszek Wawryło, Bogusława Wielgolaska. Ośmioro z nich było radnymi w poprzedniej kadencji.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość