SOMIANKA: W uznaniu zasług dla Gminy Somianka (foto)

Powiat

SOMIANKA: W uznaniu zasług dla Gminy Somianka (foto)

30.12.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina Somianka ma nowego, piątego, honorowego obywatela. Tym zaszczytnym tytułem został wyróżniony 30 grudnia 2020 r. ks. Remigiusz Stacherski, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie Kościelnym. W uznaniu jego zasług dla gminy Somianka, a w szczególności za działalność na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców, krzewienie miłości, godną, serdeczną, pełną humanizmu więź i współpracę z naszymi mieszkańcami oraz wskazanie nam drogi rozwoju duchowego – podkreślono w uchwale.
 
O nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Somianka swojemu proboszczowi wnioskowały rady sołeckie w: Jackowie Górnym, Jackowie Dolnym, Popowie Kościelnym, Jankach, Wielęcinie, Hucie Podgórnej, Celinowie i Henrysinie. Jak czytamy we wniosku, by wyrazić wdzięczność i uznanie dla działalności ks. Remigiusza „na rzecz aktywizacji społecznej i walkę z wykluczeniem społecznym mieszkańców parafii” oraz „dbanie o zabytki znajdujące się na terenie parafii”. 

Dla niego zawsze jest NIEBO

Oto treść wniosku:
Z chwilą objęcia funkcji proboszcza w Popowie Kościelnym ks. Remigiusz Stacherski zorientował się, że znaczna część mieszkańców parafii nigdy nie była dalej niż w Wyszkowie. Nigdy nie była w Warszawie, teatrze czy kinie. Postanowił aktywizować tę grupę społeczną i zaczął wydawać dla parafian gazetkę, by dać im poczucie wspólnoty. Rozpoczął częściowo dofinansowane przez parafię wyjazdy do Warszawy w celu odwiedzenia miejsc kultu, a przy okazji w programie było też zwiedzanie miasta. Podobne wyjazdy organizował też dla dzieci i młodzieży. Stałymi elementami takich wyjazdów stały się kina i teatry. Z biegiem czasu rozpoczął organizowanie takich wyjazdów do innych miast i miejsc kultu na terenie Polski i Europy. Zawsze osoby najbiedniejsze otrzymywały dofinansowanie parafii. Dla osób starszych, wykluczonych cyfrowo, zorganizował szkolenie z obsługi komputerów i podstawowych programów biurowych i komunikatorów. Na dzień dzisiejszy, w dobie pandemii, dzięki temu ludzie starsi mają stały kontakt i możliwość brania udziału w życiu religijnym.  
Dla wszystkich chętnych prowadzi w parafii nieodpłatnie lekcje języka włoskiego oraz dla grupy językowej włoskiej organizował wyjazdy do Włoch (m.in. na spektakl muzyczny „Romeo & Giulietta: ama e cambia i mondo” w Bolonii).      
W świetlicy parafialnej rozpoczął organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (pisarzami, poetami), a w kościele organizował koncerty(m.in. chóru z katedry w Gnieźnie i chóru z katedry  w Płocku). By bardziej aktywizować do działania młodzież i dzieci, organizował dla nich konkursy, zawody , coroczne pielgrzymki rowerowe na Jasną Górę dla wszystkich chętnych.  
Dla potrzebujących utworzył przy świetlicy parafialnej psychologiczną poradnię rodzinna.
Rozpoczął też stałe msze w więzieniu w Popowie-Parcelach, aktywizując „brać więzienną” (za zgodą dyrekcji więzienia) do udziału w mszach w kościele w Popowie i organizował dla nich wyjazdy autokarowe.  
Na terenie parafii w Popowie Kościelnym znajduje się kilka obiektów, które są zabytkami lub miejscami kultu Zabytkowy kosciół po 100 latach od budowy był częściowo w złym stanie. Ks. Remigiusz Stacherski, korzystając z możliwych dofinansowań rządowych i unijnych, przez 13 lat przeprowadził m.in.: renowację dachu, rynien i odwodnienia, renowację i zabezpieczenie elewacji zewnętrznych murów ścian i wieży, zabytkowych ołtarzy bocznych i zabytkowego wyposażenia (np. chrzcielnica, proporzec, zabytkowego ołtarza głównego wraz z renowacją świętego obrazu, krypty fundatorów kościoła, renowację witraży, organów, wraz z rozbudową oryginalnymi elementami.     
Na żadne z tych działań nie przeprowadzał zbiórki wśród parafian, korzystał jedynie z uzyskanych dofinansowań. Pod tym względem może śmiało konkurować z Gminą Somianka, która ma duże sukcesy pod tym względem.
Ponadto ks. Remigiusz Stacherski odszukał i uporządkował cmentarz żydowski w Popowie i co roku odprawia mszę ekumeniczna na jego skraju, podobnie jak na odrestaurowanym cmentarzu ewangelickim w Nowej Wsi (gm. Serock).
Aktywizacja środowisk lokalnych i działalność renowacyjna kościoła i rozbudzenie na nowo kultu maryjnego doprowadziły do pobłogosławienia przez Papieża Franciszka korony Matki Nadziei i ustanowienia sanktuarium w Popowie Kościelnym.   
O ks. Remigiuszu Stacherskim mówią (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), że wszędzie go pełno, jest w ciągłym ruchu, włącza się w każdą inicjatywę i sprawę, jeśli go poproszą. Nigdy dla niego nie ma „nie, bo...), dla niego zawsze jest, jak mówi, NIEBO.  
Swoim działaniem, jak biblijny Samarytanin, odzwierciedla, że życie każdego człowieka jest związany z życiem innych. Jak Samarytanin pomaga i idzie dalej, nie spodziewając się uznania ani wdzięczności.
Za wnioskodawców podpisał Kazimierz Mosak, sołtys Jackowa Dolnego.                                                                                                                                         
Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek i sesji 30 grudnia przyjęli uchwałę nadającą ks. Remigiuszowi Stacherskiemu, który od 14 lat przewodzi parafii Popowo, honorowe obywatelstwo gminy Somianka.
Przewodniczący rady Krzysztof Rakowski wręczył nowemu honorowemu obywatelowi uchwałę, wójt Andrzej Żołyński – okolicznościowy grawerton, zastępca przewodniczącego Robert Rakowski – portret księdza, a zastępca wójta Agnieszka Salwin – piękny kosz kwiatów. Radni i sołtysi wstali, nie szczędząc oklasków. 

Jestem szczęśliwy, że pracuję tutaj

-Tego pana na portrecie znam bardzo dobrze – zażartował ks. Remigiusz, rozpoczynając swoje wystąpienie. – To wyróżnienie przypada w szczególnym dla mnie czasie – zaznaczył – bo skończyłem w tym roku 50 lat, z czego 25 lat w kapłaństwie. Jeszcze jeden ważny jubileusz, dotyczący parafii, 5-lecie ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej Matki Nadziei. Jest to dla mnie jakiś czas graniczny, czas, kiedy po 14 latach pobytu w parafii taki gest ludu Bożego jest dla mnie bardzo ważny i potwierdzający, zachęcający do dalszej aktywności w tych wszystkich przestrzeniach, które wymienił pan przewodniczący rady.
Chciałbym serdecznie podziękować szczególnie panu wójtowi, pani zastępcy, z którymi od początku współpracuję, bo tak opatrzność sprawiła, że kiedy przyszedłem do parafii w Popowie, oni zasiedli we władzach gminy, naszego samorządu lokalnego. Dziękuję wszystkim radnym wszystkich kadencji.
- Jest to dla nas, wszystkich chrześcijan, czas bardzo ważny i trudny – kontynuował ks. proboszcz. – Poza pandemią, różne perturbacje, jakie przechodzi sam Kościół katolicki, w Polsce i na świecie, jak i nasze życie, życie społeczne, dość trudne i napięte, ale jak to jest w teologii katolickiej kairos, czyli czas, jest zawsze nową możliwością, nowym dynamizmem. Dziecko Boże zawsze patrzy z optymizmem w przyszłość i pyta Ducha św., jakie nowe możliwości i nowe okazje daje czas. Chciałbym, abyśmy wszyscy w tym Nowym Roku te nowe możliwości widzieli, odważnie patrzyli naprzód z nadzieją i odwagą prosili Ducha św., aby w Nowym Roku odwagi ani kapłanom naszej gminy, ani tym bardziej władzom samorządowym czy też Radzie Gminy Somianka nie zabrakło. Wiele śladów przez 14 lat widzę pięknej działalności kolejnych, że tak powiem, zmian samorządowych i zmian, które idą na lepsze ku człowiekowi. I dopóki wszyscy mamy Pana Boga w sercu i patrzymy w stronę człowieka, to nasza praca ma sens i mamy zadowolenie prawdziwe z tej pracy. Jestem zadowolony i szczęśliwy, że pracuję tutaj, że takich ludzi spotkałem na swojej drodze i myślę, że to będzie mi bardzo, bardzo pomagało w dalszej pracy. Szczęść Boże. 
 
Ks. Remigiusz Stacherski pochodzi z parafii Ruże. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lat temu. Pracował jako wikariusz w Makowie Mazowieckim. Przez 6 lat studiował teologię moralną w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Pracował również duszpastersko we Włoszech, w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym. Był wikariuszem u św. Jana Chrzciciela w Płocku. Od 2006 r. jest proboszczem w Popowie Kościelnym.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość