SOMIANKA: W urzędzie zapłacisz kartą lub telefonem

Powiat

SOMIANKA: W urzędzie zapłacisz kartą lub telefonem

27.09.2017
autor: opr. Elżbieta Borzymek
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w Somiance jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. - Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla Urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji – mówią urzędnicy. Co najważniejsze zarówno klient, jak i urząd nie będą ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów.
Rodzaje opłat, za które można zapłacić kartą płatniczą lub telefonem, w Urzędzie Gminy w Somiance: 
- podatki i opłaty lokalne,
- opłata za odpady komunalne,
- opłata skarbowa, 
- opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- czynsze za lokale lub dzierżawę,
- inne opłaty wynikające z ustaw lub umów.
Płatności można dokonać w urzędzie w pokoju nr 16 (I piętro).
Urząd Gminy w Somiance uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość