SOMIANKA: W gminie bezpieczniej

Powiat

SOMIANKA: W gminie bezpieczniej

06.12.2016
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Na ostatniej sesji rady gminy obecny był komendant powiatowy policji insp. Michał Toporkiewicz. Przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i w powiecie. Propagował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Z przedstawionej na sesji prezentacji wynika, że bezpieczeństwo w powiecie i gminie poprawia się. Co prawda wzrósł średni czas reakcji na zdarzenie z 14,24 min. w 2013 r. do 15,46 min. w 2016 r., ale mniej policjantów jest kierowanych do służby – 1.132 (1.290  - w 2013 r.). 
Na terenie gminy dochodzi do niewielu stosunkowo przestępstw: ogółem było ich do października 2016 r. 54 (w powiecie 851), kryminalnych – 32 (w powiecie 563), z 7 kategorii przestępstw – 24 (227). Poza tym wykrywalność jest wyższa w gminie –  68,52%, w powiecie 65,4%. Najwięcej zarówno w gminie, jak i w powiecie było kradzieży cudzej własności, odpowiednio 9  i 131 (wykrywalność 33,3%) oraz kradzieży z włamaniem – odpowiednio 8 (wykrywalność w gminie 0%) i 111. W pozostałych kategoriach były to pojedyncze zdarzenia.
Poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym; w 2014 na terenie gminy doszło do 12 wypadków (powiat – 96), zginęło w nich 4 osoby (16), rannych było 12 (118), zanotowano 32 kolizje (646). W 2016 r. w gminie było 8 wypadków (w powiecie 68), 1 osoba zginęła (8), 9 było rannych (81) i doszło do 22 kolizji (567). Wypadek śmiertelny miał miejsce w Jackowie Górnym, w Wielęcinie w 2 wypadach 2 osoby zostały ranne, w Kręgach w 2 wypadach – 3 ranne oraz w jednym – 1 ranna, w Popowie Kościelnym – 1 wypadek, 1 ranny.
Jak w całym powiecie przeprowadzanych jest wiele akcji profilaktycznych: STOP Trzeźwość, Bezpieczny Niechroniony, Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych, Trzeźwość w Przewozie Osób, Bądź Widoczny na Drodze ((zachęcająca do noszenia elementów odblaskowych po zmroku nie tylko na terenie niezabudowanym, do czego obligują przepisy).
Policjanci zachęcali do uruchomienia na swoim telefonie aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której każdy odnajdzie dzielnicowego, który opiekuje się jego rejonem zamieszkania. W przypadku gminy Somianka: dzielnicowy Robert Walkowski tel. 519-035-357. 
Pomocna w poprawie bezpieczeństwa ma być Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Została stworzona po to, żeby każdy obywatel mógł zgłosić policji problem. Zdarzenia można zgłaszać anonimowo, ale tylko raz na dobę z jednego komputera. Wystarczy wejść na stronę internetową komendy powiatowej. Policja na weryfikację od momentu zgłoszenia ma 2 dni, inne służby jeszcze 3 dni na potwierdzenie Ikonka znika z mapy po 30 dniach.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.