SOMIANKA: Usuwanie azbestu do 2032 roku

Powiat

SOMIANKA: Usuwanie azbestu do 2032 roku

17.11.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Został przygotowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Somianka na lata 2017 – 2032. Szacuje się koszty jego realizację na ponad 10 mln zł, rozłożone na 15 lat.  
Najwięcej materiałów zawierających azbest zlokalizowanych jest w obrębie Somianka, następnie obrębach: Zdziebórz, Ulasek i Wola Mystkowska. W obrębie Huta Podgórna – Popowo A jest ich najmniej. 
Zdecydowana większość tych wyrobów jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga natychmiastowego usunięcia: dla 96,35% (7.859.826 kg) ponowna kontrola musi być przeprowadzona dopiero za 5 lat, 0,82% - w przeciągu roku. Natomiast 2,87% (225.463kg) nadaje się do niezwłocznej wymiany i utylizacji. 
Najwięcej azbestu znajduje się na dachach budynków gospodarczych (ok. 86,84%) i budynków mieszkalnych (ok. 9,83%), potem: budynków mieszkalno-gospodarczych (ok. 0,34%), przemysłowych (0,13%) i użyteczności publicznej (0,05%). Azbest zmagazynowany stanowi 2,82%. 
Udział płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie jest niewielki (7,62%; 598.606kg) w stosunku do płyt azbestowo-cementowych falistych (92,38%; 7.261.220 kg). 
 
Koszty 
 
Koszty, jakie Gmina Somianka będzie musiała ponieść do 31 grudnia 2032 r.: 
- transportu i utylizacji azbestu obecnie zmagazynowanego: 152.776 zł,
- demontażu, transportu i utylizacji azbestu w postaci płyt azbestowo-cementowych: 9.853.550zł. 
Łączny koszt to: 10. 006.326 zł plus koszt kampanii informacyjno-edukacyjnych (5.000zł), co daje w sumie 10.011.326 zł
Szacuje się, że do końca 2018 r. usunięcie azbestu zmagazynowanego na terenie gminy oraz wyrobów zawierających azbest, które mają być usunięte w pierwszej kolejności, wraz z kosztem kampanii informacyjno-edukacyjnych (2.500 zł), będzie kosztować 817.053 zł. 
Koszty usunięcia pozostałych wyrobów zawierających azbest wraz z kosztem akcji informacyjno-edukacyjnych, poczynając od 2019, a skończywszy na 2032 roku, wyniesie w sumie ok.  9.194.273 zł. Przy czym w każdym z tych lat będzie to koszt ok. 656.555 zł (obejmuje ok. 508.958 kg wyrobów azbestowych rocznie).
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom
Zitcom