SOMIANKA: Upamiętnili Stefana Okrzeję i Annę Ragu (FOTO)

Powiat

SOMIANKA: Upamiętnili Stefana Okrzeję i Annę Ragu (FOTO)

16.09.2022
autor: Elżbieta Szczuka, fot. SP w Kręgach, ES
W poniedziałek 12 września Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. pil. Stefana Okrzei obchodziła swoje święto. Tradycyjnie uczestniczyli w nim przedstawiciele Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
 
Święto szkoły obchodzone jest w rocznicę oficjalnego nadania szkole imienia (inicjatorem był płk pil. Janusz Decewicz), co miało miejsce w 2006 r. Każdego roku w modrzewiowej alejce na szkolnym boisku sadzone jest kolejne drzewo. Liczba rosnących tam modrzewi wskazuje, ile lat minęło od nadania szkole imienia. W tym roku drzewko posadzili płk pil. Krzysztof Tuzikiewicz i ppłk pil. Franciszek Bialik z uczniami klasy VIII.
Uroczystości rozpoczęły się w szkole – uczniowie klasy VIII, przy wsparciu kolegów z klasy VI, przedstawili program artystyczny, w dużej części poświęcony Annie Ragu (1913-2000), nauczycielce, kierowniczce szkoły w Kręgach (1951-1962), inicjatorce upamiętnienia postaci pilota Stefana Okrzei w Kręgach (zginął 5 września 1939 r. w pobliżu wsi Kręgi, miał 32 lata) - najpierw w formie usypanego przez mieszkańców kopca, potem pomnika.
W styczniu 1960 r. na sesji Rady Gminy w Kręgach został powołany Komitet Budowy pomnika por. pil. Stefana Okrzei, przewodniczyła mu Anna Ragu. Pieniądze i pomoc rzeczową oferowali/zbierali mieszkańcy wsi, uczniowie szkół w Lucynowie, Gulczewie i Turzynie, lotnicy, młodzież z zabaw tanecznych. Pomocą w budowie pomnika (materiały i fachowe prace) służył dyr. Zakładu Remontowo-Budowlanego Czesław Cudny i jego pracownicy. Projekt pomnika bezpłatnie opracował inż. arch. Władysław Frycz z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie. Było to złamane skrzydło samolotu zatknięte w polu samotnie, jak samotnie stawiała Polska opór hitlerowskim Niemcom. Kawałek ziemi pod pomnik nieodpłatnie przekazał pan Lipski. Pomnik przy drodze krajowej nr 62 odsłonięto w słoneczną niedzielę 1961 r. przy udziale licznie zgromadzonej ludności. Szkole w Kręgach nie pozwolono nadać imienia por. pil. Stefana Okrzei, bo jak twierdzono, nie zasłużył na to.
W dalszej części uroczystości uczniowie i goście złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie pil. Stefana Okrzei na wyszkowskim cmentarzu parafialnym oraz pod pomnikiem w Kręgach.
Zwieńczeniem szkolnego święta było ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne zabawy.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość