SOMIANKA: Trzeba zadbać o to, co znajduje się w ewidencji

Powiat

SOMIANKA: Trzeba zadbać o to, co znajduje się w ewidencji

10.12.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na ostatniej sesji podnieśli podatki o zapowiadany poziom inflacji (6%). W tej sprawie głos zabrała jedna z mieszkanek, która uważa, że podatki od nieruchomości w gminie i tak są wysokie. Chciała wiedzieć, w jaki sposób są wyliczane. – Sposób opodatkowania zależy od tego, jak w ewidencji gruntów i budynków zapisana jest dana nieruchomość - odpowiedział wójt.
– Podatki od nieruchomości i tak są wysokie w naszej gminie – nie kryła. – Podatek od nieruchomości się podnosi, a podatek rolny się opuszcza. Poza tym, zdaniem mieszkanki, znacznie wyżej powinny być opodatkowane domki letników niż domy stałych mieszkańców.
Odniósł się do tego wójt Andrzej Żołyński. – Sposób opodatkowania zależy od tego, jak jest w ewidencji gruntów zapisana dana nieruchomość – wyjaśnił. Dodał, że różnica jest dosyć duża miedzy domkiem letniskowym a całorocznym w opodatkowaniu, mieszkaniec płaci 0,81 zł/m kw., dla budynków rekreacyjnych stawka jest zdecydowanie większa – 6,75/m kw. – Więc ta różnica, jeśli chodzi o budynki, jest znaczna. Natomiast fakt jest taki, że zaciera się różnica miedzy letnikami a stałymi mieszkańcami – kontynuował wójt. – Jeśli ktoś potrafi udowodnić, że zamieszkuje na stałe, wójt musi opodatkować taką stawką, jaką jest opodatkowany mieszkaniec stały. Takie są wyroki SKO.
- Generalnie wójt, jako organ, musi opodatkować, jak jest zapisane w ewidencji gruntów i budynków – powtórzył Andrzej Żołyński. – Prowadzi ją starosta. Dane do ewidencji daje geodeta przy inwentaryzacji.
Ponieważ starosta ma obowiązek uaktualniać dane, ogłasza przetarg na modernizację, który często wygrywają firmy spoza naszego terenu. 
– Problem, w moim przekonaniu, polega na tym, że starosta nie ma obowiązku zawiadamiać o modernizacji indywidualnie, tylko poprzez ogłoszenia – kontynuował wójt.
Jeśli mieszkaniec o zmianach dowiaduje się po terminie do zgłaszania uwag i nie zgadza się z tym, co zapisano w ewidencji, musi na własny koszt wziąć geodetę, żeby sprawę wyprostował. 
- Niekiedy są problemy – nie krył wójt. – Trzeba zadbać o to, co się znajduje  ewidencji gruntów.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Rocznica akcji Burza i mordu w Lipniaku-Majoracie (FOTO)

DŁUGOSIODŁO: Rocznica akcji Burza i mordu w Lipniaku-Majoracie (FOTO)

Akcja „Burza”, przeprowadzona przez Polskie Państwo Podziemne i konspiracyjne siły zbrojne, to jedna z najdramatyczniejszych kart naszej historii. Była świadectwem, że Polska żyje i zbrojnie upomina się o swoje suwerenne prawa. To był symbol polskiej wolności. Jeden z ważnych rozdziałów tych heroicznych wydarzeń miał miejsce w okolicach nadleśnictwa w Pecynce, ważnego ośrodka konspiracyjnego Puszczy Białej. W pobliskim Lipniaku-Majoracie miał miejsce mord dokonany na kilkuset osobach.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Kolejna rocznica pobytu „Hubala” w Porębie (FOTO)

BRAŃSZCZYK: Kolejna rocznica pobytu „Hubala” w Porębie (FOTO)

W 84. rocznicę pobytu mjra Henryka Dobrzańskiego w Porębie mieszkańcy powiatu wyszkowskiego wspominali „Hubala”, który do końca swoich dni pozostał wierny słowom „(…) broni nie złożę, munduru nie zdejmę, tak mi dopomóż Bóg (…)”, wypowiedzianym na wieść o kapitulacji Warszawy. Słowa te stały się wyznacznikiem dla kolejnych pokoleń walczących o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. 17 września 2023 r. „Hubal” ponownie zagościł w Porębie.
zobacz więcej
SOMIANKA: Sukces mieszkańców na festiwalu sołectw (FOTO)

SOMIANKA: Sukces mieszkańców na festiwalu sołectw (FOTO)

Sołectwo Somianka-Parcele wróciło z XII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw z najwyższym wyróżnieniem!
zobacz więcej
RZĄŚNIK: W podziękowaniu za codzienny trud (FOTO)

RZĄŚNIK: W podziękowaniu za codzienny trud (FOTO)

W niedzielę 3 września z zebranych plonów cieszyli się i świętowali rolnicy gminy Rząśnik. Za codzienny trud dziękowali im m.in. wójt i starosta. Potem były występy artystyczne, zabawa, wesołe miasteczko – dla każdego coś miłego.
zobacz więcej