SOMIANKA: #SzczepimySię z KGW (FOTO)

Powiat

SOMIANKA: #SzczepimySię z KGW (FOTO)

09.09.2021
autor: Opr. EB, fot. KGW Nowe Wypychy i starostwo
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Wypychach przygotowało promocję szczepień przeciw COVID-19. Przeprowadziło ją podczas pikniku integracyjnego w minioną niedzielę w Popowie Kościelnym.  
 
KGW zaprosiło mobilny punkt szczepień, gdzie można było zaszczepić się bez rejestracji. Przygotowało wiele atrakcji, by zachęcić mieszkańców gminy do udziału w pikniku, m.in. dla dzieci (bezpłatne dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie buziek, warsztat tworzenia mydełek, zajęcia sportowe), a także smaczne, własnoręcznie wykonane, potrawy regionalne i smakołyki. Był też pokaz gotowania na żywo.
 
Swoją akcję promocyjną Wypyszanki zorganizowały w ramach programu Festyn #SzczepimySię z KGW. Daje on możliwość otrzymania 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji takiego lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Chęć organizacji takiej imprezy KGW zgłasza do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku spełnienia wymogów ARiMR przekazuje środki na organizację wydarzenia.
W ten niedzielny poranek 42 amatorów wędkarstwa, wśród nich 4 juniorów, spędziło na łowiskach nad Bugiem, rywalizując o Puchar Wójta Gminy Somianka i Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Na podium stanęli: kat. junior: I miejsce – Piotr Woźnica, Senior:
I miejsce – Łukasz Buźniak, II – Zbigniew Dawicki, III  – Tomasz Krawczyk
Nagrodę za największą złowioną rybę otrzymał Zbigniew Dawicki.
 
W namiocie Koła PZW ustawionym na placu obok plebanii odbywały się prelekcje dotyczące współczesnego wędkarstwa i jego historycznych początków.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Strażackie ćwiczenia (foto)

ZABRODZIE: Strażackie ćwiczenia (foto)

W niedzielę 15 lipca strażacy z OSP Zabrodzie wzięli udział w ćwiczeniach wodnych za terenie żwirowni w Zazdrości. Koordynatorem był naczelnik jednostki Marek Jeziórski.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Czy pozostanie  fundusz sołecki?

RZĄŚNIK: Czy pozostanie fundusz sołecki?

Rozpoczęły się zebrania w poszczególnych wsiach, ponieważ do 30 września jest czas, by zdecydować o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego. - Jeszcze mamy fundusz sołecki – mówi zastępca wójta Paweł Abramczyk. – Jesteśmy w trakcie zebrań. Mieliśmy szkolenie dla sołtysów z prawnikiem, bo trzeba mocno pilnować, na co wydawane są środki. Szkolenie spowodowało, że mieszkańcy zrozumieli, że pewnych rzeczy nie można przeskoczyć. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Zaproszenie na Narodowe Czytanie w Brańszczyku i Porębie

BRAŃSZCZYK: Zaproszenie na Narodowe Czytanie w Brańszczyku i Porębie

Podczas ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, nad którą honorowy patronat sprawuje Para Prezydencka, w tym roku czytana jest „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W gminie Brańszczyk lektorami będą mieszkańcy – w najbliższą sobotę (11 września) w Skansenie im. Marii Żywirskiej i w niedzielę (12 września) w starej plebanii w Porębie.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Szkody spowodowane suszą

RZĄŚNIK: Szkody spowodowane suszą

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy na terenie całego województwa mazowieckiego, istnieje możliwość składania wniosków przez rolników o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Zainteresowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków do Urzędu Gminy Rząśnik do 10 lipca (wtorek). 
zobacz więcej
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.