SOMIANKA: Ruszyła budowa dróg

Powiat

SOMIANKA: Ruszyła budowa dróg

09.04.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Na terenie gminy rozpoczęto realizację dwóch inwestycji drogowych, których wykonawcą jest firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic. 
 
Pierwsza inwestycja obejmuje przebudowę drogi w Starym Kozłowie, jej wartość, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 489.410 zł brutto.
 
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę drogi ze spadkiem daszkowym 2% o szerokości jezdni 5 m, wraz z poboczem o spadku poprzecznym 8%. Po przebudowie jezdnia będzie miała szerokość 5 m i długość 997,75 m. Jej wszystkie elementy mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi w Starym Kozłowie i krzyżujących się z nią pozostałych dróg. 
 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (grubość 4 cm), warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (grubość 5 cm), podbudowa z mieszanki związanej z cementem (grubość 20 cm), warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego (grubość 15 cm). Wykonane zostaną też zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania pionowego. 
 
Termin zakończenia zadania – 9 września 2021 r.
 
Drugą inwestycją jest przebudowa drogi gminnej w Kręgach, jej wartość wynosi 355.007 zł brutto.  Jezdnia po przebudowie będzie miała szerokość 5 m, długość 652,33 m. Wszystkie elementy przebudowywanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi gminnej w Kręgach i krzyżujących się z nią pozostałych dróg. Konstrukcja nawierzchni jezdni jest taka sama jak drogi w Starym Kozłowie. W ramach zamówienia wykonane zostaną też zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego. 
 
Zamówienie obejmuje wymianę przepustu oraz wykonanie oznakowania pionowego.
 
Termin zakończenia zadania – 10 września br.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość