SOMIANKA: Rada jednogłośnie wybrała władze

Powiat

SOMIANKA: Rada jednogłośnie wybrała władze

10.05.2024
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Urząd Gminy Somianka
Jednogłośnie Rada Gminy Somianka wybrała nowego przewodniczącego - Roberta Rakowskiego. Jego zastępcą, również ze stuprocentowym poparciem, został Adam Ciach.
 
Sesja inaugurująca kadencję 2024-2029 odbyła się we wtorek 7 maja. Rozpoczął ją radny najstarszy wiekiem, Krzysztof Henryk Lewandowski.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Somiance Sylwia Mosakowska wręczyła radnym i wójtowi Andrzejowi Żołyńskiemu zaświadczenia o wyborze. 
Mandaty radnych w kadencji 2024-2029 będą sprawowali: Robert Rakowski, Paweł Wykowski, Przemysław Oleksiak, Leszek Liśkiewicz, Beata Elżbieta Polak, Adam Tomasz Ciach, Adam Kuchta, Bogumił Gajewski, Aldona Zalewska, Mirosław Szumowski, Daniel Mróz, Barbara Suchecka, Anna Czyż, Sławomir Rogulski, Krzysztof Henryk Lewandowski.
Radni oraz wybrany na kolejną kadencję wójt Andrzej Żołyński złożyli uroczyste ślubowanie. - Obejmując urząd Wójta Gminy Somianka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg - ślubował Andrzej Żołyński.
Jedynym kandydatem na przewodniczącego Rady Gminy Somianka był Robert Rakowski. - Mam zaszczyt już czwartą kadencję być radnym Gminy Somianka. 5,5 roku byłem na takim stażu, czyli wiceprzewodniczącym. Mam 49 lat, mieszkam w Barcicach. Niedługo pewnie będę dziadkiem - przedstawił się.
W tajnych wyborach zagłosowali na niego wszyscy radni. - Dziękuję za stuprocentowe zaufanie. Będę się starał jak najlepiej pełnić obowiązki przewodniczącego. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, Krzysiek podniósł ją jeszcze wyżej - przywołał swojego poprzednika Krzysztofa Rakowskiego. - Mam więc zobowiązanie. Gratuluje również panu wójtowi wyboru z bardzo dobrym wynikiem. To jeden z lepszych wyników w Polsce. Gratuluję wszystkim radnym zdobycia mandatu, bo to też jest zaufanie mieszkańców i zobowiązanie wasze wobec nich. 
Na wiceprzewodniczącego Robert Rakowski zgłosił Adama Ciacha: - Jest znany już w radzie. Był już radnym i członkiem komisji rewizyjnej. Jest to też prezes Stowarzyszenia Szkolno - Przedszkolnego, znany wodzirej weselny. I on też będzie dziadkiem.
Adam Ciach również był jedynym kandydatem i w tajnych wyborach otrzymał stuprocentowe poparcie. - Na pewno swoją pracę będę wykonywał sumiennie - zapewnił, dziękując za zaufanie.
Radni powołali też komisje:
komisja rewizyjna: Anna Czyż, Leszek Liśkiewicz, Krzysztof Lewandowski, Sławomir Rogulski, Beata Polak
komisja ds. społeczno-gospodarczych oraz oświaty: Aldona Zalewska, Adam Kuchta, Mirosław Szumowski, Bogumił Gajewski, Daniel Mróz
komisja skarg, wniosków, petycji: Bogumił Gajewski, Beata Polak, Przemysław Oleksiak, Barbara Suchecka, Paweł Wykowski
Sesję zakończył wójt Andrzej Żołyński: - Gratuluję nowemu przewodniczącemu, jak również wiceprzewodniczącemu, ale przede wszystkim gratuluję wszystkim radnym nowej kadencji. Gratuluję wyboru. Mam nadzieję, że kadencja, która dziś się rozpoczyna będzie owocowała wspaniałą współpracą, inwestycjami, które będziemy razem realizowali na terenie naszej gminy.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość