SOMIANKA: Pro Mazovia i absolutorium dla wójta (foto)

Powiat

SOMIANKA: Pro Mazovia i absolutorium dla wójta (foto)

30.05.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Sesja 28 maja była emocjonująca. Wójt Andrzej Żołyński nie tylko otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2017 r., ale także Medal Pro Masovia. Medal przyznał Marszałek Województwa Mazowieckiego, co ważne, na wniosek Rady Gminy. 
 
- To praca zespołowa – zastrzegł wójt, rozpoczynając sprawozdanie z realizacji budżetu gminy w 2017  r. – Ja mam tylko przyjemność ją zaprezentować.
Dochody gminy były zaplanowane w wys. 25.501.662 zł, wyniosły 26.008.030 zł (102% planu). Natomiast wydatki miały wynieść 24.738.333 zł, zostały zrealizowane w wys. 23.091.995 zł (93%), w tym: bieżące 21.426.956 zł (94% planu) i majątkowe w wys. 1.665.043 zł (83% planu) – wójt wyjaśnił, że już w ubiegłym roku pojawiły się problemy z wykonawcami (przykładem zerwanie przez firmę umowy na budowę drogi w Popowie Kościelnym – będzie zrobiona w tym roku).
 
Głównymi inwestycjami ubiegłego roku były drogi:
- przebudowa drogi gminnej (od drogi powiatowej ) Zdziebórz-Stare Kozłowo
(502.640 zł; dofinansowanie z budżetu województwa 150.000 zł)
- przebudowa drogi gminnej Celinowo-Suwin (503.912 zł)
- przebudowa drogi gminnej w Somiance (213.018 zł) i budowa drogi w Somiance (129.503 zł)
 
Wójt nie krył zadowolenia, że rada podjęła odważną decyzję, by w ubiegłym roku budować drogi, mimo że nie udało się pozyskać dofinansowania z PROW. W efekcie inwestycje te okazały się tańsze, niż gdyby je robiono teraz, w 2018 r., z dofinansowaniem, tak wzrosły ceny. – W tamtym roku wszyscy czekali na dofinansowanie, firmy nie miały, co robić – dodał wójt, stąd niższe ceny.
Następnie wymienił budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy (65.293 zł). Na zadania przygotowawcze i projektowe do nowych inwestycji wydano 60.762 zł (budowa wodociągu w Popowie-Parcelach 6.150 zł, przebudowa drogi w Wólce Somiankowskiej 6.650 zł, drogi gminne – Popowo Kościelne, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Ulasek, Kręgi, Wola Mystkowska, Stary Mystkówiec, Stare Płudy, Popowo-Parcele).
Gmina przekazała dotację celową w wys. 25.000 zł dla gminy Zatory na budowę drogi gminnej dojazdowej do wsi Mystkówiec-Szczucin.  
Projekt remontu budynku w Popowie Kościelnym przeznaczonego na cele kulturalne i turystyczne kosztował 14.760 zł. Zakup pompy głębinowej do SUW w Starych Wypychach to koszt 17.654 zł.
Pozostałe inwestycje: budowa hali targowej i wiaty targowej w ramach projektu „Mój Rynek” 14.883 zł, zakup kosiarki samojezdnej 14.590 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej PSP 2.000 zł, projekt rozbudowy SUW Celinowo 30.750 zł, dotacja dla GOK na wykonanie dokumentacji na remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno-turystycznego w Kręgach 7.380 zł, dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Woli Mystkowskiej 12.300 zł
Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka kosztowało 36.000 zł (niebawem będzie wyłożone do wglądu, by mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi).
- To nasze wspólne dzieło – powtórzył wójt Andrzje Żołyński, kończąc sprawozdanie. – Niebawem ocenią nas wyborcy, ale też historia.
Na razie pozytywnie oceniły komisja rewizyjna i RIO, radni również, głosując jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania i absolutorium dla wójta. 
Wójt podziękował radnym, sołtysom, urzędnikom. Za wkład pracy na rzecz malej ojczyzny dziękował im przewodniczący rady gminy Krzysztof Rakowski, dodając: – Proszę o więcej, jak to mówią, w kupie siła. 
Wiele ciepłych słów pod adresem gminy wypowiedział radny sejmiku wojewódzkiego Marian Krupiński. – Jesteście gminą gospodarną, zadbaną, która ma dość dobre drogi gminne na tle innych gmin województwa mazowieckiego. Macie chodniki, zadbane świetlice, budynki szkolne – wymieniał, podkreślając, że w ramach wcześniejszych projektów odnowy wsi najwięcej zrobiono właśnie w gminie Somianka. – Świadczy to o tym, że gmina potrafi pisać dobre projekty, pozyskiwać środki zewnętrzne, bo bez nich trudno byłoby się rozwijać – życzył, by wójt był wybierany na kolejne, już 5-letnie, kadencje.
W imieniu marszałka Adama Struzika wręczył wójtowi Andrzejowi Żołyńskiemu pamiątkowy Medal Pro Masovia, przyznawany za wybitne zasługi w działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Kwiaty i podziękowania od radnych i sołtysów otrzymał nie tylko wójt, ale także jego zastępczyni Agnieszka Salwin.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość