SOMIANKA: Podpisali umowę

Powiat

SOMIANKA: Podpisali umowę

24.05.2019
autor: opr. EB
Powiat wyszkowski, reprezentowany przez starostę Jerzego Żukowskiego, podpisał 15 maja z firmą Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic umowę na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka etap III – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
 
Inwestycja obejmuje: 
- w ramach robót drogowych: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu/darniny, rozbiórka i frezowanie nawierzchni asfaltowych, wykonanie wykopów i nasypów, budowa przepustów pod koroną drogi, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni głównej, zjazdów, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych, umocnienie skarp i dna rowów (humusowanie z wykonaniem hydroobsiewu, umocnienie płytami ażurowymi, narzutem kamiennym), wykonanie przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi, wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym, oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;
w ramach pozostałych robót: usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, w tym sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi, budowę kanalizacji deszczowej, budowę mostu (w km 11+289.)  
Planowany termin zakończenia robót – 18 października br.
Inwestycja jest finansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego (3.933.614 zł), powiat wyszkowski (2.026.005 zł), gmina Somianka (2.070.000 zł).
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość