SOMIANKA: Głosujmy na Wypyszanki!!!

Powiat

SOMIANKA: Głosujmy na Wypyszanki!!!

26.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” wchodzi w etap półfinałów wojewódzkich. Półfinał mazowiecki odbędzie się w sobotę 31 lipca w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Jedynym reprezentantem powiatu wyszkowskiego będzie na nim KGW Wypyszanki, podejmie rywalizację we wszystkich konkurencjach. Głosowanie SMS-owe już rozpoczęte, na swoich faworytów można oddawać głosy do 31 lipca do godz. 13. Jedna osoba może oddać nieograniczoną ilość głosów. 
 
Nagroda główna w każdym finale wojewódzkim to 3.000 zł. 
Festiwal ma na celu łączenie nowoczesności z kultywowaniem lokalnej tożsamości i pielęgnowaniem tradycji; „integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom”
 
Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach:
* konkurs kulinarny – każde KGW ma przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat
Wypyszanki przygotują kaczkę z chrupiącą skórką.
SMS: nr 7248, treść POK.3242
 
* konkurs artystyczny – KGW zaprezentuje swoje talenty ze sceny lub artystycznych stanowisk wystawienniczych.
Wypyszanki zaprezentują wicie wieńca dożynkowego.
Żeby zagłosować na Wypyszanki należy wysłać SMS na nr 7248, o treści: POK.4200  
 
* wybory Miss Wdzięku (w dwóch kategoriach wiekowych: do 45 r. życia oraz 45+) – w tym konkursie wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, ale poza pięknem fizycznym kandydatki muszą skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
 
W kategorii do 45 lat Wypyszanki reprezentuje PAULINA APELSKA.
Żeby zagłosować na Paulinę Apelską, należy wysłać SMS na nr 7248, o treści: POK.1145
 
Reprezentantką kategorii powyżej 45 lat jest BOGUMIŁA MIKOŁAJCZYK.
Żeby zagłosować na Bogumiłę Mikołajczyk, należy wysłać SMS na numer 7248 o treści POK.2121
 
W trzech powyższych konkurencjach do finału przejdą dwa Koła Gospodyń Wiejskich – jedno wybrane przez jury, drugie – w głosowaniu SMS-owym:
 
* kobieta gospodarna i wyjątkowa – KGW prezentuje swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji. 
Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania SMS-owego.
Żeby zagłosować na Wypyszanki, należy wysłać SMS na nr 7248, o treści: POK.5202
 
Prawidłowa treść SMS-a to np. POK.1234 (po wyrazie POK musi być KROPKA, a po niej NUMER). Koszt wysłania SMS-a – 2 zł netto (2,46 zł z VAT).
 
W województwie mazowieckim półfinał odbędzie się 31 lipca w Radomiu – trzymamy kciuki, żeby Wypyszanki dostały się do wielkiego finału, który odbędzie się 25 września na PGE Narodowym.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom