SOMIANKA: Dzień, który pozostanie w pamięci i sercach (FOTO)

Powiat

SOMIANKA: Dzień, który pozostanie w pamięci i sercach (FOTO)

25.10.2021
autor: Elżbieta Borzymek, fot. Elżbieta Szczuka, EB
22 października 2021 r. Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Somiance otrzymały imię św. Jana Pawła II i sztandar z wizerunkiem patrona. – Przyjęliście za patrona największego Polaka, pielgrzyma i apostoła miłości, wzajemnego szacunku, orędownika pokoju na świecie – usłyszała szkolna społeczność od honorowego wójta gminy Jarosława Kalinowskiego.
 
Uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Podniosłość chwili podkreśliła obecność wielu pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP. 
Ks. biskup w homilii nawiązał do spełnionego życia Jana Pawła II. Zaznaczył, że wykorzystał on dany mu przez Boga czas do ostatnich minut. – I wy – zwrócił się do uczniów – wykorzystajcie go, żeby pięknie przygotować się do życia. 
Szczególnym momentem było poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru, o co poprosiła ks. biskupa dyrektor szkoły Iwona Minasiewicz: – Prosimy również o modlitwę za naszych uczniów – dodała – by w swoim życiu czcili wartości, jakimi są te wypisane na sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. My, rodzice i nauczyciele, będziemy starali się wywiązać z obowiązku, jaki na nas spoczywa, aby nasze dzieci szły drogą wiary, prawdy, miłości, w duchu, jaki nakłada na nas św. Jan Paweł II w słowach: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Druga część uroczystości odbyła się w szkole.
– Bardzo się cieszę, że nasza szkoła ma tylu przyjaciół – zauważyła pani dyrektor, witając gości, wśród nich m.in.: bpa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka, wicestarostę Leszka Marszała, wizytator kuratorium oświaty Teresę Michalak, władze gminy na czele z wójtem Andrzejem Żołyńskim i przewodniczącym rady gminy Krzysztofem Rakowskim, włodarzy sąsiednich gmin, komendanta PSP Rafała Balcera, dyrektor sanepidu Beatę Kiliańczyk-Szawłowską, dyrektorów szkół z terenu gminy i powiatu z delegacjami, mieszkańców gminy, a także całą społeczność szkoły. 
– Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie dniem, na który czekała cała szkoła, dniem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych na sercach – podkreśliła pani dyrektor. – Oto dziś na oczach tu zgromadzonych nastąpi uroczyste nadanie Szkole Podstawowej i Samorządowemu Przedszkolu patrona. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła będzie nosiła imię św. Jana Pawła II i że będzie mogła godnie je reprezentować i bronić. Wybór patrona, nadanie imienia, wręczenie sztandaru – to najważniejsze chwile w życiu społeczności szkolnej – podkreśliła Iwona Minasiewicz.
 
Wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie
– Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca – zauważyła pani dyrektor – swoim życiem daje przykład tego, jak żyć i postępować. Przyjęcie za patrona szkoły św. Jana Pawła II to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale i wielkie zobowiązanie. Niech więc postać Ojca Świętego, wielkiego autorytetu przełomu wieków, będzie dla nas wyzwaniem na miarę naszych czasów. Rozpoczynając działania wychowawcze związane z nadaniem imienia, pragnęliśmy zbudować Ojcu Świętemu żywy pomnik, pomnik pełen młodych serc, które tak bardzo ukochał nasz Papież. Ojciec Święty Jan Paweł II całym swoim życiem pisał w ludzkich sercach. Wierzymy, że on będzie żył w każdym z nas i pozwoli nam wypłynąć na głębię. Życzę całej społeczności szkolnej owocnej współpracy i wytrwałości w dążeniu ku wartościom i ideałom szczególnie cenionym przez Jana Pawła II.
Uchwałę Rady Gminy Somianka o nadaniu imienia Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowemu w Somiance odczytał Krzysztof Rakowski, przewodniczący rady gminy. 
 
Symbol, który integruje
Sztandar – najważniejszy symbol szkoły i przedszkola – znak łączący opuszczających mury szkoły, obecnych i przyszłych uczniów dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem małej ojczyzny, integruje środowisko. Jest znakiem rozpoznawalnym tej placówki.
Akt ufundowania sztandaru odczytała przedstawicielka rady pedagogicznej Agnieszka Dworecka:
Dzieje się to w roku pańskim 2021, gdy wójtem Gminy Somianka jest Pan Andrzej Żołyński, a dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest Pani Iwona Minasiewicz. Z inicjatyw Pana Wójta, Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej, uczniów i Rady Rodziców ufundowany został sztandar dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Somiance przez społeczność szkolną, lokalną i sponsorów. Wolą fundatorów było ufundowanie tego zaszczytnego znaku dla szkoły, pedagogów, pracowników, rodziców i uczniów, którzy swą ofiarną pracą, nauką, oddaniem i zaangażowaniem rozsławiają imię szkoły, a także gminy. Sztandar ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100 centymetrów. Na stronie głównej sztandaru w środkowej części okolony błękitnym tłem widnieje wyhaftowany jedwabnymi nićmi wizerunek patrona, świętego Jana Pawła II, który uśmiecha się lekko i łagodnie spogląda w dal. Jego prawa doń jest uniesiona w geście pozdrowienia.
Awers sztandaru uszyty został z jedwabnej tkaniny w kolorze écru. Wokół wizerunku papieża znajduje się napis wyhaftowany nicią w kolorze fuksji oraz w barwie błękitu: „Szkoła Podstawowa Samorządowe Przedszkole im. Świętego Jana Pawła II w Somiance”.
Po lewej stronie płata sztandaru jawi się herb papieski, natomiast po stronie prawej herb Gminy Somianka. Umiejscowienie obu tych znaków na stronie głównej podsuwa myśl, że wartości krzewione przez św. Jana Pawła II znajdują swe odzwierciedlenie w życiu lokalnej społeczności.
Rewers sztandaru jest w kolorze karmazynu polskiego. W centralnej części płata umiejscowiono Godło Rzeczypospolitej Polskiej: białego orła w złotej koronie, ze złotym dziobem i takimi szponami. (…) Nad godłem widnieje napis: „Nauka i Wiedza”, zaś na dole są słowa: Bogu i Ojczyźnie. Wyhaftowane zostały złotymi nićmi.
Sztandar obszyty został z trzech stron złotymi frędzlami. Czwarty bok ma wszytą złotą tuleję, którą przytwierdzono do drzewca złotymi gwoździami w kształcie tarczy szkolnej. Wygrawerowano na nich nazwiska fundatorów sztandaru.
Potem nastąpiła ceremonia wbijania honorowych gwoździ na drzewcu sztandaru i składanie podpisów przez fundatorów.
 
Przyrzekamy otoczyć czcią
Akt przekazania sztandaru odczytała przewodnicząca Rady Rodziców Anna Kłębek. – Niech sztandar zawsze będzie godnie reprezentowany przez całą społeczność szkolną – życzyła.
Na ręce dyrektor szkoły sztandar przekazał poczet sztandarowy rodziców: Dariusz Chrostowski, Magda Jasińska i Iwona Wasik. 
– Sztandar to świętość – podkreśliła dyr. Iwona Minasiewicz. – Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Będzie on symbolem jedności i tożsamości nas wszystkich. 
– Przekazuję wam sztandar – symbol godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru – zwróciła się do uczniów, przekazując sztandar pierwszemu uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu, który tworzyli ósmoklasiści: chorąży Kacper Pązik, asysta – Maja Kacperska i Alicja Jezierska.
– Z wdzięcznością przyjmujemy sztandar. Przyrzekamy otoczyć go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i naszej ojczyzny – zobowiązała się w imieniu koleżanek i kolegów zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego Maja Kurowska.
Przedstawiciele poszczególnych klas i przedszkola, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców złożyli ślubowanie na sztandar. Przyrzekli godnie reprezentować swoją szkołę i pielęgnować wartości głoszone przez patrona.
Następnie odśpiewano hymn szkoły, którego słowa napisała nauczycielka Anna Tomaszewska do melodii pieśni „Wadowice moje miasto”.
Tablicę pamiątkową oraz kącik patrona poświęcił ks. bp Janusz Stepnowski. 
 
Święty uśmiechnięty
– Jan Paweł II nazywany jest wielkim. Będąc dostojnikiem Kościoła katolickiego na świecie, był także bliski człowiekowi – „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Zawsze znajdował czas dla tych, którzy potrzebowali i pragnęli z nim kontaktu. Niestrudzony pielgrzym, cierpliwie i pięknie nauczający o Bogu, jawił się światu jako ciepły, serdeczny człowiek, który umiał i lubił żartować. Kochał ludzi, nade wszystko darzył jednak miłością dzieci i młodzież – prowadząca zaprosiła na program artystyczny poświęcony patronowi, który przygotowali uczniowie i absolwenci szkoły, pod kierunkiem pań Grażyny Agustyniak, Teresy Nowosielskiej i Anny Tomaszewskiej. Scenki z życia Jana Pawła II wzbogacały odpowiednio dobrane pieśni i piosenki. Występującym towarzyszyły papieskie barwy. Zarówno chór, jak i soliści mieli biało-żółte szarfy. Najmłodsi po wykonaniu piosenki „Święty uśmiechnięty” („Taki duży, taki mały może świętym być”), wypuścili w górę biało-żółte baloniki. A gdy wszyscy, stojąc, śpiewali ulubioną „Barkę” Jana Pawła II, dzieciaki z ogromnym przejęciem machały biało-żółtymi chorągiewkami. 
 
Miał być kościół, jest szkoła imienia św. Jana Pawła II
Głos zabrali również zaproszeni goście. Wójt Andrzej Żołyński życzył, aby wartości głoszone przez wielkiego patrona owocowały i towarzyszyły w codziennym życiu szkoły.
Jarosław Kalinowski, honorowy wójt gminy, zauważył, że historia po 83 latach zatoczyła koło. W 1938 r. mieszkańcy podczas komasacji gruntów przeznaczyli po kilka arów na działkę pod kościół. – Znajdujemy się na tej działce – mówił. – Stoi tu kompleks szkolno-sportowy. Po drugiej stronie właściciel wydzielił działkę pod szkołę. Jesteśmy w tym pięknym obiekcie. Miał być tu kościół, jest szkoła i przedszkole imienia Jana Pawła II.
Jarosław Kalinowski podzielił się też swoimi wspomnieniami ze spotkań z Janem Pawłem II. Po raz pierwszy było to w 1982 r., gdy wraz z zespołem ludowym SGGW „Promni” uczestniczył w prywatnej audiencji w Castel Gandolfo. Ponownie spotkał się z Papieżem Polakiem już jako wiceminister rolnictwa w 2002 r. Z tego spotkania pozostała mu cenna pamiątka– ikona, którą mu podarował Jan Paweł II.
– Przyjęliście za patrona największego Polaka, pielgrzyma i apostoła miłości, wzajemnego szacunku i orędownika pokoju na świecie – podkreślił europoseł. Życzył uczniom, aby nosząc z dumą sztandar z wizerunkiem Jana Pawła II, czerpali z dorobku jego myśli, byli ludźmi szanującymi innych.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość