SOMIANKA: Czasowe ograniczenie dostępności urzędu gminy

Powiat

SOMIANKA: Czasowe ograniczenie dostępności urzędu gminy

20.01.2021
autor: opr. EB
18 stycznia wójt  Andrzej Żołyński wprowadził czasowe ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Somianka. Zalecenia dotyczą petentów oraz pracowników urzędu gminy. 
 
„Mając na uwadze utrzymującą się liczbę zakażonych koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu wyszkowskiego oraz na terenie Gminy Somianka – z dniem 18 stycznia 2021 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności Urzędu Gminy Somianka dla obywateli” – czytamy w zarządzeniu wójta. – „Od dnia 18 stycznia 2021 r. przyjmowanie interesantów odbywa się w formie obsługi bezpośredniej w budynku Urzędu – z zastrzeżeniem, że w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 (jedna) osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów”.  
 
„Jednocześnie zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych:
1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną);
2) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP - adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP /d75l4e6egq/skrytka” – czytamy dalej.
 
Interesanci będą wpuszczani do budynku Urzędu przez pracownika punktu obsługi klienta, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. 
Zalecenia dotyczą też pracowników urzędu:  
 
„Zobowiązuje się pracowników, by ograniczali do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty z innymi pracownikami Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych”.
„W pomieszczeniach, w których nie ma możliwości zachowania między stanowiskami pracy odległości 1,5 m, zobowiązuje się pracowników do bezwzględnego zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą”.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość