RZĄŚNIK: Więcej zarobi wójt, radni dostaną wyższe diety

Powiat

RZĄŚNIK: Więcej zarobi wójt, radni dostaną wyższe diety

30.11.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Radni, w myśl nowych przepisów, na sesji 29 listopada podnieśli wynagrodzenie wójta oraz diety radnych. Wójt brutto zarobi miesięcznie więcej ponad 9 tysięcy złotych (19.405 zł brutto, z wyrównaniem od sierpnia). 
– W tym roku weszła zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Premier ogłosił nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania wójtów, burmistrzów, wójtów, prezydentów i innych pracowników samorządowych – relacjonował sekretarz gminy Karol Kołakowski. – W grudniu 2018 r. rada przyjęła uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia wójta o 20% (do 10.180 zł, z 11.780 zł – red.) i automatycznie zostało obniżone wynagrodzenie zastępcy wójta.
– W obecnym roku rada już nie ma takiej samodzielności w uchwalaniu wynagrodzenia, jak było dotychczas – zauważył sekretarz. – Bo premier już z góry określa – dodatek specjalny wójta musi wynosić 30%. Przedtem były widełki od 20 do 40%.
Dodał, że zostało też sprecyzowane w rozporządzeniu, iż wynagrodzenie wójta nie może być niższe niż 80% najwyższej stawki w nim określonej: – Rada nie może ustalić niższego wynagrodzenia niż 80% najwyższego – zaznaczył.
Można przypuszczać, że chodzi o to, żeby w samorządach, w których włodarz nie ma większości w radzie, „w sposób złośliwy to wynagrodzenie nie było zaniżane”. 
Propozycja nowego wynagrodzenia wójta została przedyskutowana na komisjach. Na sesji radni (głosami 14 za i 1 wstrzymującym się) określili składniki wynagrodzenia wójta: 
– wynagrodzenie zasadnicze – 10.250 zł (było 4.700 zł) 
– dodatek funkcyjny – 3.100 zł (było 1.900 zł) 
– dodatek specjalny 30% – 4.005 zł (było 2.640 zł) 
– dodatek za wieloletnią pracę – 2.050 zł (było 940 zł).

Podwyżka diet radnych i sołtysów

– 20 października 2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające wysokość maksymalnych diet przysługujących radnym – poinformował Karol Kołakowski. – 
Jest ona określona procentowo w stosunku do tzw. kwoty bazowej, która nie będzie zmieniana w tym i przyszłym roku i wynosi 1.789,42 zł
Jak wyjaśniła pani skarbnik, kwotę bazową należy pomnożyć przez 2,4, co daje 4.294,61 zł i w gminach do 15 tys. mieszkańców dieta radnego nie może być wyższa niż 50% tak wyliczonej kwoty, czyli nie wyższa niż 2.147,31 zł.
Radni przegłosowali, że przewodniczący rady gminy będzie otrzymywał ryczałt miesięczny 2.100 zł (za każdą nieobecność na sesji, komisji, dyżurze, pełni je w poniedziałki, potrącana będzie 1/30 diety). Natomiast pozostali będą otrzymywali dietę w określonej wysokości za każdy udział w posiedzeniu rady gminy czy komisji stałych rady gminy:   
– wiceprzewodniczący rady, przewodniczący komisji stałych – 17% (było 15%) najniższego wynagrodzenia w danym roku, w tym to 2.800 zł – ok. 476 zł 
– radni – 15% (było 13%) najniższego wynagrodzenia w danym roku, w tym to 2.800 zł – 420 zł 
– sołtysi – 12% (było 10%) – ok. 336 zł.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość