RZĄŚNIK: Wakacje, już będą wakacje! (FOTO)

Powiat

RZĄŚNIK: Wakacje, już będą wakacje! (FOTO)

30.06.2021
autor: E. Sitek, SP Komorowo, opr. EB, fot. M. Zwalińska, SP Komorowo
Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/2021, nietypowego, bo nauka głównie była prowadzona zdalnie, odbyły się 25 czerwca.  

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku.

 
Szkołę ukończyło w tym roku 39 uczniów, 13 z nich z wyróżnieniem. – Dziękuję za wspólne osiem lat, za aktywność na różnych polach działalności szkoły – zwróciła się do nich dyrektor szkoły Katarzyna Abramczyk. – Dziękuję  pani Emilii Sitek  i pani Jolancie Zdzierze za pracę wychowawczą z wami.
Pani dyrektor uczniom wręczyła świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dyplomy za sukcesy w konkursach, a ich rodzicom listy gratulacyjne. 
Życzyła, by absolwenci dostali się do wymarzonych szkół. – Na dalszą drogę zabierzcie bagaż doświadczeń zdobytych w naszej szkole wraz z  bogactwem twórczości Patrona ks. Jana Twardowskiego – dodała.
Ósmoklasiści po raz ostatni zaprezentowali się w montażu słowno-muzycznym. Podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w ich edukację i życzliwość okazywaną każdego dnia. Po uroczystości pożegnali się z wychowawcami. Podczas uroczystości przekazali sztandar szkoły w ręce siódmoklasistów.  
 

To był niezwykle trudny rok
 

– Za nami niezwykle trudne i pod wieloma względami nietypowe miesiące pracy – podkreśliła dyr. Katarzyna Abramczyk. – Przez większość roku szkolnego kształcenie odbywało się zdalnie. Z wyzwaniami, jakie niesie taki system nauczania, mierzyliśmy się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi 199 uczniów  dzisiaj odbiera świadectwa promocyjne do następnej klasy, a  39 ósmoklasistów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Na  125 przedszkolaków  czekają dyplomy z podziękowaniem za wspólną pracę i zabawę.
Zwracając się do uczniów, pani dyrektor zauważyła: - Okres kształcenia na odległość pokazał dobitnie, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie.
Katarzyna Abramczyk podziękowała wszystkim uczniom za wypełnianie codziennych obowiązków, pogratulowała sukcesów w nauce i innych dziedzinach szkolnej aktywności. 
Dziękując nauczycielom, podkreśliła ich trud i zaangażowanie. – Dziękuję, że w tym trudnym czasie byli państwo blisko swoich uczniów, oferowali pomoc i wsparcie w najróżniejszych sytuacjach. Dziękuję za kreatywność i ofiarność, dzięki którym  zorganizowaliście wiele uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć,  dostosowując formę ich realizacji do zaistniałych warunków.  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Komorowie

W tym roku świadectwa otrzymało 77 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 41 dzieci. 
- Ten rok na pewno zapadnie nam w pamięci jako czas poznania siebie i swoich możliwości, budowania relacji opartych na fundamentach wirtualnej rzeczywistości – zauważyła dyrektor szkoły Ewa Kłos. – Rzeczywistość postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania pokazujące, jak bardzo należy docenić to, co codzienne, zwyczajne. Przede wszystkim pragnę podziękować wam, drodzy uczniowie, za odpowiedzialne podejście do nauki. 
Szczególnie dziękowała rodzicom, dla których ten rok szkolny też był ogromnym obciążeniem, za współpracę z nauczycielami podczas zajęć online. – Wszyscy dali radę, lekcje zostały odrobione, a na świadectwach jest moc piątek i szóstek – podsumowała. 
- Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły serdecznie dziękuję za efektywną pracę, dobrą współpracę oraz nieustanne wsparcie dla naszych dzieci – podkreśliła. – Pracownikom szkolnej i przedszkolnej obsługi dziękuję za  dbałość o czystość i porządek, szczególnie ważne w obecnym czasie – zaznaczyła. 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zabrodzie informuje, że

został ogłoszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Wykaz dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabrodzie.

Wójt Gminy Zabrodzie
Krzysztof Jezierski

Zitcom