RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

03.11.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Na sesji 11 października radni przegłosowali konieczne zmiany w statucie gminy. Wiążą się one z ustawą sejmową, uchwaloną 18 stycznia br., dotyczącą zwiększenia udziału obywateli w funkcjonowaniu samorządu. – Zmiany, które proponujemy teraz wprowadzić, to tylko te zmiany, które muszą być – wyjaśnił sekretarz gminy. Wójt, ponieważ była to ostatnia sesja przed wyborami, podziękował radnym za 4-letnią współpracę.   
 
Sekretarz gminy Karol Kołakowski doprecyzował, że Ustawa z 18 stycznia 2018 r. zwiększająca udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła zmiany też w Ustawie o samorządzie gminnym. Wymaga to wprowadzenia zmian w statucie gminy. – Żeby zapisy były zgodne ze znowelizowaną ustawą – mówił sekretarz na sesji. 
Zaproponował, żeby – ze względu na to, że tradycją są już trzy komisje w radzie gminy, a powstał obowiązek utworzenia komisji skarg, wniosków i petycji, poza również obligatoryjną komisją rewizyjną – trzecia komisja łączyła dwie dotychczasowe i otrzymała nazwę: edukacji, rolnictwa i rozwoju gminy. – Bo chcemy, żeby gmina się rozwijała – dodał sekretarz.
Wymienił inne konieczne z mocy ustawy zmiany w statucie, m.in. że rada może wystąpić o odwołanie wójta nawet, jeśli uzyska on absolutorium (z wnioskiem na piśmie może wystąpić 1/4 ustawowego składu rady), że jest obowiązek rejestracji obrazu i dźwięku z tego, co dzieje się na sesji, archiwizacja i udostępnienie w BIP-ie (gmina zakupiła już odpowiedni sprzęt rejestrujący). 
Radna Marzena Wielgolewska zapytała, dlaczego zlikwidowana została komisja oświaty i czym kierował się zastępca wójta, odpowiedzialny za gminną oświatę.
- Komisja jest. To nie jest moja inicjatywa – odpowiedział Paweł Abramczyk, nawiązując do połączenia dwóch komisji w jedną.
- To czyja? Sprzątaczki? – dopytywała Marzena Wielgolewska. – Dlaczego pan jej nie bronił, przecież pan jest specjalistą.
- Nie chcemy tworzyć wielu komisji, żeby radni nie musieli być w 2-3 komisjach, bo byłoby to dla nich nudne – kontynuował wyjaśnienia sekretarz gminy. – W każdej komisji będzie 5 osób.
Przypomniał, że statut gminy został uchwalony w 2002 r. i zapewne nowa rada będzie musiała go uchylić i przyjąć nowy. 
W głosowaniu za wprowadzeniem zmian w statucie trzy osoby wstrzymały się od głosu (wraz z Marzeną Wielgolewską Jolanta Deptuła i Sławomir Mróz).
Była to ostatnia sesja przed wyborami samorządowymi, więc wójt złożył podziękowania radnym za 4-letnią współpracę. 
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość