RZĄŚNIK: Trwa projekt „Na zawsze pozostali na Ziemi Wyszkowskiej”

Powiat

RZĄŚNIK: Trwa projekt „Na zawsze pozostali na Ziemi Wyszkowskiej”

13.09.2021
autor: Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość
Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość z Leszczydołu-Nowin jest obecnie na półmetku projektu związanego z inwentaryzacją leśnych i polnych mogił znajdujących się na terenie powiatu wyszkowskiego.
 
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu zespołu projektowego i konsekwentnej realizacji planu, już dziś możemy powiedzieć o dużym sukcesie tego projektu. Zlokalizowane zostało dotychczas kilkadziesiąt obiektów projektowych, z których część zostałaby wymazana wkrótce bezpowrotnie z pamięci mieszkańców naszego powiatu. Wiele ze zlokalizowanych mogił jest w dobrym stanie. Widać dbałość o mogiły żołnierzy poległych w wojnach światowych lokalnej społeczności,, w szczególności uczniów wiejskich szkół, ale również pojedynczych mieszkańców wsi, których domostwa pozostają w sąsiedztwie cichych i zapomnianych leśnych mogił. Jest to wspaniały przykład dbałości o naszą wspólną historię. Jest jednak wiele mogił, które wymagają tego, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ocalić je od zapomnienia. To jest właśnie główny cel realizowanego projektu. Dzięki nowoczesnej technologii GPS każde takie miejsce możemy oznaczyć na wirtualnej mapie, aby nie znikło z pamięci naszej i przyszłych pokoleń.
Wkrótce oddamy do Państwa dyspozycji ową mapę wszystkich mogił z terenu naszego powiatu, które udało nam się zlokalizować i ustalić, możliwe do zdobycia, informację o nich. Sukces naszego projektu uzależniony jest jednak w dużej mierze od zaangażowania mieszkańców powiatu. Jest ona niezbędna, aby ocalić naszą wspólną historię. 
Dziś już możemy podziękować za olbrzymie zaangażowanie w nasz projekt władzom samorządowym oraz podległym im instytucjom Gminy Rząśnik i Gminy Długosiodło. Doskonała współpraca zarówno z przedstawicielami władz, jak i sołtysami oraz mieszkańcami wsi sprawia, że zapewne jako nieliczny powiat w Polsce będziemy mieć tego typu dokumentację. 
Kolejnym etapem projektu jest współpraca z pozostałymi gminami naszego powiatu, gdzie liczymy na podobne zaangażowanie w nasz wspólny projekt. 
Prezentujemy przykładową galerię obiektów, które dotychczas udało nam się zlokalizować. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do kontaktu z nami w przypadku posiadania wiedzy o lokalizacji mogił na adres e-mailowy: infoleszczydol@gmail.com lub tel./sms. 664 674 366.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.