RZĄŚNIK: Tak będzie wyglądał most łączący dwa powiaty

Powiat

RZĄŚNIK: Tak będzie wyglądał most łączący dwa powiaty

01.02.2024
autor: Sylwia Bardyszewska
Rada powiatu zdecydowała o współfinansowaniu budowy mostu łączącego gminy Rzewnie i Rząśnik. - Od pokoleń jest on marzeniem mieszkańców nie tylko gminy Rząśnik, ale również Rzewnie, dwóch sąsiednich powiatów - dziękował wójt Paweł Kołodziejski.
 
Uchwała rady powiatu jest konsekwencją porozumienia podpisanego 8 października, w którym deklarację o budowie przeprawy mostowej łączącej Nowe Łachy i Nowy Lubiel podpisało pięć samorządów: Gmina Rzewnie, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Makowski, Powiat Wyszkowski i Gmina Rząśnik.
- Nasze środki będziemy przekazywać, oddzielną uchwałą, od roku 2025 - 1 mln zł, w roku 2026 - 1 mln zł, w roku 2027 - 500 tys. zł. Całkowita wartość zadania po naszej stronie to 2,5 mln zł - na środowej sesji rady powiatu wyjaśniła skarbnik Anna Anuszewska. 
W sesji wziął udział wójt Paweł Kołodziejski. - W imieniu własnym i wójta gminy Rzewnie chciałbym podziękować za wyrażenie zgody na współfinansowanie tej przeprawy mostowej - zwrócił się do radnych. - Od pokoleń jest ona marzeniem mieszkańców nie tylko gminy Rząśnik, ale również Rzewnie, dwóch sąsiednich powiatów. Przeprawa wpłynie pozytywnie na rozwój całego subregionu, nie tylko naszych gmin. Nie tylko w sposób gospodarczy, ale pociągnie za sobą również rozwój turystyki, społeczny.
Wójt przypomniał, że inicjatywa budowy mostu zrodziła się w 2018 r. - Było to pewne wyzwanie. Na bazie ogłoszenia budowy 21 mostów przez rząd, most zaplanowany został w gminie Obryte, w Zambskach. Nie sprzeciwiałbym się budowie mostu w tym miejscu, ale uznaję, że szersze względy merytoryczne przemawiały za tym, by most powstał w Lubielu i Łachach - relacjonował Paweł Kołodziejski. - Gęstość zaludnienia na tym terenie jest o wiele większa, drogi dojazdowe mamy wybudowane. Odległość z miejscowości Lubiel do najbliższego mostu wynosi 40 km, a gminy Obryte - 10 km. Wspierałem się proboszczem, który zbierał podpisy do mojego wniosku. Zaczęliśmy pracować, żeby inwestycję przenieść. Po roku nowy wójt w gminie Rzewnie przyjechał w sprawie mostu. Przywiózł wstępny kosztorys, kwota miała wynosić wówczas do 30 mln zł. Jeżeli poszukamy dofinansowania z zewnątrz, będzie to możliwe. I tak rozpoczęło się nasze działanie. 12 lutego będziemy w urzędzie marszałkowskim podpisywać umowę na dofinansowanie i myślę, że wiosną już będziemy ogłaszać przetarg i przystąpimy do budowy, która będzie trwała do 2027 r. Przetarg pokaże, jakie to będą kwoty. Myślę, że będzie to ok. 50 mln zł. Moją gminę będzie to kosztować 2 mln 900 tys. zł. Myślę, że jeszcze będziemy się starać o dofinansowanie. 
O parametrach zaprojektowanego mostu mówił Marek Skrzecz z Urzędu Gminy Rzewnie, która jest liderem przedsięwzięcia: - To obiekt o długości 600 mb, łącznie z drogami dojazdowymi. Sam obiekt mostowy ma długość 250 mb. Główne przęsło nad nurtem rzeki Narew jest w systemie podwieszonym, więc pomijamy posadowienia w korycie Narwi, ze względu na łuk rzeki. Urząd Żeglugi Śródlądowej negatywnie zaopiniował pierwsze koncepcje dotyczące posadowienia podpory w nurcie rzeki. Konstrukcja została więc zaprojektowana jako most wiszący. Szerokość jezdni będzie wynosiła 6 m, po 3 metry w każdym kierunku. Do tego został zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy, również o szerokości 3 m. Wartości kosztorysowe - ok. 50 mln zł. 12 lutego będzie podpisana umowa między gminą Rzewnie a Samorządem Województwa Mazowieckiego na finansowanie 80% wartości tej inwestycji, tj. kwotą 40 mln zł. Pozostała kwota będzie rozłożona na gminy Rzewnie i Rząśnik oraz powiaty makowski i wyszkowski.
Eurodock - maj 2024
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość