Powiat

1 / 3

RZĄŚNIK: Święto szkoły w Bielinie (foto)

14.06.2017
autor: PSP w Bielinie
Społeczność Szkoły Podstawowej w Bielinie przeżywała 6 czerwca jubileusz 55-lecia istnienia obecnego budynku szkoły i 5-lecia nadania jej imienia Jana Pawła II.
Z tej okazji została odprawiona uroczysta Msza Święta, której przewodniczył wikariusz lubielskiej parafii ksiądz Janusz Saniewski. W homilii mówił o konieczności stawiania młodym ludziom wymagań, które prowadzą do harmonijnego rozwoju i wyboru odpowiedniej drogi życiowej.
Pani dyrektor Maria Deptuła zwróciła uwagę na rolę, jaką pełni szkoła w lokalnej społeczności: „jest centrum życia, jest także świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, lokalnych władz, rodziców i przyjaciół szkoły. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia; swoich radości, smutków, nadziei i marzeń, uśmiechu i gniewu, podążania do celu”. Podkreśliła znaczenie wyboru Jana Pawła II na patrona szkoły i Jego ogromny wpływ na życie bielińskiej społeczności, który przejawia się między innymi poprzez coroczne wyjazdy na Pielgrzymkę Rodziny Szkół Jana Pawła II, konkursy wiedzowe i plastyczne, akademie, wieczornice i program wychowawczy szkoły.
Minutą ciszy uczczono pamięć budowniczych szkoły oraz tych, którzy dbali o edukację wielu pokoleń. Pani dyrektor uhonorowała nagrodą panią Janinę Jaworską, która od wielu lat prowadzi szkolną kronikę i tym samym dokumentuje historię szkoły. Podziękowała za przybycie wszystkim zaproszonym gościom, w tym emerytowanym pracownikom szkoły.
Nasza placówka pięknieje z roku na rok. Wszystko to za sprawą przyjaciół szkoły. Serdecznie dziękujemy następującym osobom, które wsparły naszą placówkę: Pawłowi Kołodziejskiemu - Wójtowi Gminy Rząśnik, Danucie Szatkowskiej – Gościniec „Pod Jesionem”, Małgorzacie Barbarze Poleskiej - „Milknet”, Annie Gorczyńskiej i Leszkowi Kucharczykowi – Transport Przewóz Osób, Jolancie Barbarze Wróbel – „Agencja Ochrony Wróbel”, Grzegorzowi Godlewskiemu - „God- Mart”, Jerzemu i Małgorzacie Żukowskim, Józefowi Wronkowskiemu - „Severoll Dajmex”, społeczności sołectw: Bielino, Plewica, Rogóźno, Wólka Wojciechówek, Osiny, Józefowo, Wola Polewna.
Na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie rodziców, którzy nie szczędzą  wysiłków w celu polepszania estetyki budynku szkolnego. W tym roku szkolnym  wykonali bardzo dużo prac na terenie przyszkolnym. Usunęli stare skalniaki, posadzili nowe rośliny. Przez wiele dni nieodpłatnie pracowali przy budowie nowego ogrodzenia.
Serdecznie dziękujemy za okazaną szkole pomoc następującym osobom: Agnieszce Sieńkowskiej, Sylwii Staniaszek, Agnieszce Kasjaniuk, Iwonie Nowackiej, Iwonie Soliwodzie, Hannie Skoczylas, Agnieszce Milczarczyk, Danucie Domańskiej, Dorocie Kobylińskiej, Hannie i Dariuszowi Kucharczykom, Elżbiecie i Dariuszowi Kucharczykom, Sylwii i Adamowi Borkowskim, Annie i Sylwestrowi Bodzonom, Piotrowi Osowieckiemu, Wiesławowi Sieńkowskiemu, Grzegorzowi Leszczyńskiemu, Stanisławowi Bartniczakowi, Andrzejowi Grzesiakowi, Grzegorzowi Ulatowskiemu, Sławomirowi Ampulskiemu oraz Jackowi Ślesickiemu.
SPECTRUM 2022
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość