RZĄŚNIK: Opinie i uwagi tylko na formularzu

Powiat

RZĄŚNIK: Opinie i uwagi tylko na formularzu

17.02.2017
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2017-2025” można składać wyłącznie na specjalnym formularzu od 17 lutego do 6 marca. 
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2017-2025” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które gmina realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rząśnik w zakładce „konsultacje społeczne”
  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku, pokój 13 lub 3b oraz 8; od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
Opinie i uwagi można przesłać mejlem na adres: srrzasnik@bazagmin.pl (w tytule mejla należy wpisać: konsultacje społeczne) lub listownie na adres: Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik. Można też zgłosić je osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku w pok. 13 w godzinach 7-15.
WizjaMed NFZ - pomiędzy działami
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość