RZĄŚNIK: Obrońcom Września 1939

Powiat

RZĄŚNIK: Obrońcom Września 1939

09.09.2021
autor: Opr. EB
W najbliższą niedzielę 12 września mieszkańcy gminą uczczą obrońców ojczyzny walczących we wrześniu 1939 r. Uroczystość odbędzie się tradycyjnie w Nowym Lubielu.  Rozpocznie się o godz. 12 Mszą św. w kościele pw. św. Anny.
 
Po Mszy św. w intencji obrońców ojczyzny zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem „Ku czci bohaterom poległym o wolność i niepodległość ojczyzny” i na grobach żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. To ppor. rez. Franciszek Bilecki, kpr. Antoni Kucharczyk i kpr. strzelec samolotowy Roman Stronczak. 

Kim byli żołnierze którzy spoczywają na cmentarzu w Nowym Lubielu?

Wszyscy trzej polegli podczas walk we wrześniu 1939 r.
 
Franciszek Bilecki (ur. 2 kwietnia 1914 r. w Warszawie) był nauczycielem, absolwentem (1934 r.) Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Płocku. W 1935 r. ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 22 pułku piechoty w Siedlcach. Jako nauczyciel podjął pracę we wsi Orłowo. W 1936 r. został podporucznikiem rezerwy.  W 1938 r. odbył ćwiczenia w Ośrodku Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie. Poległ 7 września 1939 r. pod Michałowem. 

Roman Stronczak (ur. 3 kwietnia 1919 r. w Medenicach, rejon drohobycki, obwód lwowski), we wrześniu 1939 r. służył w 4 Eskadrze Bombowej VI Dywizjonu Bombowego Lekkiego. Poległ 8 września 1939 r. w czasie lotu bojowego na rozpoznanie ruchów Wehrmachtu w rejonie Łodzi. W pobliżu Nowego Lubiela PZL-23B „Karaś”, który wystartował z lotniska Ząbków k. Sokołowa Podlaskiego, podczas lotu powrotnego został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce. Kpr. strzelec samolotowy Roman Stronczak zginął na miejscu w okolicach Drozdowa, gdzie został pochowany. Jego ciało zostało ekshumowane w 1941 r. i przeniesione na cmentarz w Lubielu Nowym.
 
W grobie Romana Stronczaka spoczywa także  kpr. rez. Antoni Kucharczyk (ur. się w Dzięciołach Bliższych gm. Sterdyń), żołnierz 15 rezerwowej kompanii saperów. Jako szeregowiec brał udział w wojnie 1920 r. Zginął 5 września 1939 r. podczas walk obronnych Przedmościa Różan.

Pomnik w Lubielu

Przypomnijmy, że pomnik w Lubielu Nowym został odsłonięty i poświęcony 15 września w 2019 r.
- To pomnik wdzięczności tym, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, o sprawiedliwą Polskę – mówił podczas tej uroczystości przed 2 laty ks. proboszcz Wojciech Goryszewski. –Zawarliśmy na tablicy wszystkich, którzy oddali życie za wolność ojczyzny, którzy 100 lat temu walczyli o wolną Polskę. Również oddajemy cześć ofiarom II wojny światowej, pomordowanym w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach, ubeckich kazamatach, żołnierzom wyklętym, jak również wszystkim ofiarom „nieznanych sprawców” od roku 1945 do 1958. 
Po uroczystości organizatorzy – Wójt Gminy Rząśnik i Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Nowym Lubielu – zapraszają na wojskową grochówkę. 
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom