RZĄŚNIK: Nowe stawki za odbiór śmieci. Konieczne nowe deklaracje

Powiat

RZĄŚNIK: Nowe stawki za odbiór śmieci. Konieczne nowe deklaracje

24.05.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Od 1 czerwca w gminie Rząśnik nastąpi zmiana sposobu naliczania opłaty za odbiór śmieci i wysokość stawki. W związku z tym właściciele gospodarstw domowych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji.
 
Rząśnik jako ostatnia gmina w naszym powiecie, wprowadza naliczanie opłaty za odbiór śmieci od osoby. Dotychczas opłata naliczana była od gospodarstwa, a wysokość stawki zależna była od liczby osób je zamieszkujących. To jednak formuła, zdaniem prawników, już niedopuszczalna. 
Dzieląc koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na liczbę mieszkańców, urząd zaproponował stawkę 25 zł od osoby. W przypadku gospodarstw, które kompostują odpady, zwolnienie z części opłaty wynosi 5 zł miesięcznie od osoby. Natomiast jeśli ktoś nie segreguje śmieci, stawka wzrośnie dwukrotnie.
Wprowadzenie nowych stawek wiąże się ze złożeniem nowych deklaracji. Zobligowani są do tego wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych. Nowe deklaracje trzeba złożyć do 14 czerwca. Wzory dostępne są na stronie internetowej www.rzasnik.pl.
Opłatę za odpady komunalne za II kwartał należy wnieść za kwiecień i maj 2023 wg starej stawki, natomiast za czerwiec wg stawki z deklaracji obowiązującej od 1 czerwca 2023.
Obowiązują terminy płatności kwartalne:
do 15 marca danego roku za I kwartał
do 15 czerwca za II kwartał
do 15 września za III kwartał
do 15 listopada za IV kwartał
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość