RZĄŚNIK: Niczym nie ryzykujecie

Powiat

RZĄŚNIK: Niczym nie ryzykujecie

11.09.2020
autor: Elżbieta Borzymek
- zapewniała radnych, zanim zdecydowali o wyemitowaniu przez gminę obligacji w wys. 2 mln zł – na sesji 4 września skarbnik Bożena Koch.
 
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji skarbnik Bożena Koch przedstawiła na komisjach. Na sesji przypomniała, że planowany budżet gminy na 2020 r. był od początku deficytowy. 
- W końcu nadeszła ta chwila, że trzeba ze środków finansowych skorzystać w celu zasilenia tego budżetu i tutaj proponujemy emisję obligacji w kwocie 2 mln zł. Obligacje byłyby wyemitowane w roku bieżącym, natomiast wykupione byłyby w latach  2026-2027 – poinformowała pani skarbnik.
Proponowane są dwie serie, każda po 1 mln zł. Obligacje są oprocentowane, dochodzi marża. Zostanie ogłoszony konkurs na eminenta obligacji, który wyłoni bank lub biuro maklerskie z najkorzystniejszą ofertę.
- Celem tych obligacji – mówiła Bożena Koch – jest finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 mln 750 tys. zł i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu również emisji obligacji, w kwocie 250 tys. zł.
W ocenie pani skarbnik, zadłużenie gminy nie jest wielkie, do osiągnięcia maksymalnych wskaźników brakuje 3-4%. – Możemy bezpiecznie dokonać emisji obligacji – uważa Bożena Koch.
Uspokoiła, że uzyskane z obligacji 2 mln nie muszą być wydatkowane do końca roku. Przyszły właśnie na rachunek gminy środki, ponad 500 tys. zł, z programu COVID-19.
- Jednakże mamy takie zobowiązania, które musimy regulować w odpowiednim terminie – zaznaczyła skarbnik. – Tutaj niczym, państwo, nie ryzykujecie, Damy radę i ten budżet zamkniemy. 
- Dla bieżącej działalności, żeby nie stać w miejscu, nie czekać i nie stać, zaciągamy te obligacje, żeby cały czas pracować na rzecz rozwijania inwestycji i zaspokajania naszych potrzeb – wyjaśnił wójt Paweł Kołodziejski. – Cieszmy się, że możemy się wspomagać w takich sytuacjach środkami zewnętrznymi, choćby obligacjami czy pożyczkami, ponieważ wiele samorządów w tej chwili takiej możliwości nie ma. 
- Będziemy czuwać, żeby zachować pewne bezpieczeństwo – zapewnił wójt.
- Chodzi o zachowanie ciągłości zadań inwestycyjnych, dlatego niezbędne jest wyemitowanie obligacji  – dodał przewodniczący rady gminy Grzegorz Gołębiewski.
Wszyscy radni zagłosowali za uchwałą o emisji obligacji.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość