RZĄŚNIK: Można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

Powiat

RZĄŚNIK: Można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

24.05.2022
autor: Sylwia Bardyszewska
Wnioski o dofinansowanie zakupu i instalacji pomp ciepła, kotłów gazowych lub olejowych, na paliwo stałe lub elektryczne przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Rząśniku. Można uzyskać środki w wysokości 5 tys. zł lub 3 tys. zł. 
 
Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na podejmowane przez mieszkańców inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej rada gminy podjęła w kwietniu. Na jej mocy mieszkańcy mogą ubiegać się o:
5 tys. zł  na zakup i montaż instalacji pompy ciepła, kotła gazowego lub olejowego w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego (jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur)
3 tys. zł na zakup i montaż kotła na paliwo stałe, pelet lub ogrzewanie elektryczne w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego (jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur).
Dotacja może być udzielona wyłącznie na urządzenia fabrycznie nowe, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Nie będą refundowane wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji. Co ważne, dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych środków publicznych (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania). 
Nabór wniosków rozpoczął się 25 maja i będzie trwał do 17 czerwca lub do czasu wyczerpania zaplanowanych w budżecie gminy środków. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w kolejności wpływu. Można je składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową (wnioski dostępne na stronie internetowej urzędu www.rzasnik.pl). Szczegółowe informacje pod nr tel. 29-592-92-94, 29-592-92-80 lub 29-592-92-66.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu "Nowego Wyszkowiaka", w sklepach i kioskach od piątku 27 maja.
 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość