RZĄŚNIK: Można otrzymać dotację na ekologiczne inwestycje

Powiat

RZĄŚNIK: Można otrzymać dotację na ekologiczne inwestycje

29.03.2021
autor: p.o. wójta Paweł Abramczyk, opr. red.
Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski mieszkańców o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Oto inwestycje, na które można otrzymać dotację:
    • zakup i montaż pompy ciepła lub kolektorów słonecznych -  dotacja do  5.000 zł,
    • zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy od 2 do 5 kW – dotacja do 5.000 zł,
    • zakup i montaż kotła gazowego lub olejowego, kotła na paliwo stałe (patrz § 5 pkt 4 Uchwały Nr XX.121.2020) lub ogrzewanie elektryczne, w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe, olejowe, paliwo stałe lub elektryczne – dotacja do 3.000 zł.
 
Nabór wniosków będzie trwał do 1 czerwca br. lub do czasu wyczerpania zaplanowanych w budżecie gminy środków. 
 
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w kolejności wpływu. 
Wnioski można składać osobiście w okienku podawczym przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w  Rząśniku lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do
Urzędu Gminy). Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prośba o pobieranie właściwych formularzy ze strony internetowej gminy
 
    1. WNIOSEK o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wersji edytowalnej i pdf.
    2. Oświadczenie współposiadacza nieruchomości.
 
Realizację inwestycji można rozpocząć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z gminą o dofinansowanie inwestycji. Gmina nie dofinansowuje inwestycji już zakończonych.
Informacje: tel. 29 592-92-82 lub 29 592-92-66
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość