RZĄŚNIK: Można otrzymać dotację na ekologiczne inwestycje

Powiat

RZĄŚNIK: Można otrzymać dotację na ekologiczne inwestycje

29.03.2021
autor: p.o. wójta Paweł Abramczyk, opr. red.
Od 1 kwietnia będą przyjmowane wnioski mieszkańców o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Oto inwestycje, na które można otrzymać dotację:
    • zakup i montaż pompy ciepła lub kolektorów słonecznych -  dotacja do  5.000 zł,
    • zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy od 2 do 5 kW – dotacja do 5.000 zł,
    • zakup i montaż kotła gazowego lub olejowego, kotła na paliwo stałe (patrz § 5 pkt 4 Uchwały Nr XX.121.2020) lub ogrzewanie elektryczne, w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego na gazowe, olejowe, paliwo stałe lub elektryczne – dotacja do 3.000 zł.
 
Nabór wniosków będzie trwał do 1 czerwca br. lub do czasu wyczerpania zaplanowanych w budżecie gminy środków. 
 
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w kolejności wpływu. 
Wnioski można składać osobiście w okienku podawczym przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w  Rząśniku lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do
Urzędu Gminy). Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prośba o pobieranie właściwych formularzy ze strony internetowej gminy
 
    1. WNIOSEK o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wersji edytowalnej i pdf.
    2. Oświadczenie współposiadacza nieruchomości.
 
Realizację inwestycji można rozpocząć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z gminą o dofinansowanie inwestycji. Gmina nie dofinansowuje inwestycji już zakończonych.
Informacje: tel. 29 592-92-82 lub 29 592-92-66
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Trzy gminy pod biało-czerwoną

Trzy gminy pod biało-czerwoną

Sytuacja wyszkowskich gmin po zakończeniu głosowania (11 listopada o godz. 23.59) w projekcie „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, nie zmieniła się. Maszty, na których będą powiewać biało-czerwone flagi, staną w 3 gminach: Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie. Na postawienie masztu i zawieszenie na niej biało-czerwonej flagi gminy otrzymają z budżetu państwa dotację wys. 5 tys. zł. Obliczono, że na realizację całego projektu potrzeba prawie 6 mln zł.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Na jakim etapie są inwestycje w Turzynie i Trzciance?

BRAŃSZCZYK: Na jakim etapie są inwestycje w Turzynie i Trzciance?

– pytała na sesji nadzwyczajnej rady gminy 8 lipca radna Jadwiga Uchal. – Dużo osób się pyta, czy ruszą wreszcie te magazyny? Kiedy CPN rusza?  Interpelację o podobnej treści złożył wiceprzewodniczący rady gminy Paweł Szydlik. [...] procedura wykupu gruntów oraz budowa magazynów rozpocznie się po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i niekoniecznie będzie uzależniona od pozyskania najemców – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Dożynki gminne i powiatowe

RZĄŚNIK: Dożynki gminne i powiatowe

Powiatowe dożynki w tym roku odbędą się w Rząśniku w niedzielę 28 sierpnia na forum spotkań (targowica). Rolnicy z całego powiatu zostaną uhonorowani odznaczeniami i nagrodami, będą też nagrodzeni twórcy najpiękniejszych wieńców dożynkowych. Gwiazdami imprezy będą zespoły disco-polo Faktor i Effect.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Dołączyli do akcji pomocowej

ZABRODZIE: Dołączyli do akcji pomocowej

Do dobroczynnej akcji #GaszynChallenge dołączyli mieszkańcy gminy. Zbierali pieniądze m.in. na pomoc dla Ewy Łagowskiej i Adasia Wernio.
zobacz więcej
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom