RZĄŚNIK: Może ktoś coś słyszał, wie...

Powiat

RZĄŚNIK: Może ktoś coś słyszał, wie...

21.05.2021
autor: opr. EB
Wójt zwraca się z prośbą do mieszkańców, by pomogli w realizacji projektu „Na zawsze pozostali na ziemi wyszkowskiej”. Inwentaryzacji  leśnych  i  polnych mogił oraz cmentarzy wojennych znajdujących się terenie naszego powiatu, a także stworzenia interaktywnej mapy podjęło się Stowarzyszenie Kulturalne „Wspólna Przyszłość” z Leszczydołu-Nowin. Projekt wymaga wywiadów z mieszkańcami na temat starych miejsc pochówku poza cmentarzami, często zaniedbanych i zapomnianych.
 
Projekt będzie realizowany do 30 grudnia br. Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne powiatu wyszkowskiego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Na zawsze pozostali na ziemi wyszkowskiej”.
 
Celem projektu jest upamiętnienie osób poległych i zamordowanych na terenie powiatu wyszkowskiego w II połowie XX wieku, podczas prowadzenia działań wojennych w czasie I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. (...) stowarzyszenie zinwentaryzuje mogiły, mogiły zbiorowe i cmentarze wojenne znajdujące się na terenie naszego powiatu oraz stworzy interaktywną mapę tych miejsc – informuje w liście do mieszkańców p.o. wójta Paweł Abramczyk. – Projekt wymaga prowadzenia bezpośrednich wywiadów z mieszkańcami gmin z naszego powiatu. Dlatego też (...) zwracam się z uprzejmą prośbą, zwłaszcza do starszego pokolenia, o przekazanie informacji, jeśli ktoś takie posiada, na temat starych grobów, miejsc pochówku z okresu I wojny światowej, wojny 1920 r., II wojny światowej. Często są to zapomniane, zaniedbane mogiły. Chodzi o miejsca poza cmentarzami parafialnymi.   
Każda informacja może mieć znaczenie. Trochę na zasadzie – Może ktoś coś słyszał, wie z opowiadań, kojarzy? (...)
Prosimy też sołtysów o pomoc członkom stowarzyszenia w zbieraniu informacji i w nawiązywaniu kontaktu z osobami, które mają lub mogą mieć jakąś wiedzę na ten temat.
 
Można się w tej sprawie kontaktować: 
• z Arturem Gałązką, prezesem stowarzyszenia (tel. 602-432-854, a.galazka@gazeta.pl)
• ze Sławomirem Pierzynowskim, z ramienia Urzędu Gminy Rząśnik (tel. 505-571-145, s-pierzynowski@wp.pl).
 
W inwentaryzacji nie będą ujęte pomniki, obeliski lub inne miejsca pamięci narodowej. Docelowo  za pomocą smartfona będzie możliwość  zapoznania się z zebranymi informacjami oraz wyznaczenia trasy dojazdu do danego miejsca.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość