RZĄŚNIK: Mieszkańcy mogą zgłaszać się do debaty o stanie gminy

Powiat

RZĄŚNIK: Mieszkańcy mogą zgłaszać się do debaty o stanie gminy

16.07.2021
autor: Opr. EB
Do 20 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać się do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rząśnik za 2020 rok. Przedstawienie raportu i de-bata nad nim odbędą się na sesji rady gminy 21 lipca (środa). 
 
W debacie nad raportem biorą udział radni, głos mogą zabierać też mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami pełnoletnich mieszkańców Gminy Rząśnik. Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej 20 lipca 2021, czyli w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być przedstawiony raport.  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w pok. nr 14 w godz. 8-16.Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia. 
Mieszkańcy (15 osób) będą mogli zabrać głos w debacie wg kolejności zgłoszeń.Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem są zamieszczone m.in. na stronach  bip.rzasnik.pl oraz www.rzasnik.pl.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość