RZĄŚNIK: Kort tenisowy będzie w Rząśniku

Powiat

RZĄŚNIK: Kort tenisowy będzie w Rząśniku

16.04.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina planuje wybudowanie w Rząśniku kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego. Jest już oczko wodne, planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego, a w dalszej przyszłości widowni. W tym roku ma powstać kort tenisowy. Po przeprowadzeniu dwóch zapytań ofertowych, w których wszystkie oferty znacznie przewyższały zaplanowane na tę inwestycję środki, zamawiający chce jednak wyłonić wykonawcę, by nie stracić dofinansowania.
 
Ponieważ beneficjentem jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna, nie obowiązuje stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Będzie więc można wyłonić wykonawcę, mimo że najtańsza oferta przekracza kwotę 130.000 zł (od tej kwoty samorządy obowiązuje stosowanie postępowania w trybie podstawowym, bardziej skomplikowanego i dłuższego niż zapytanie ofertowe). 
 
Pierwsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione (6 kwietnia), ponieważ wszystkie oferty były zbyt wysokie (najtańsza brutto 180.810 zł). W drugim postępowaniu najtańsza oferta wyniosła 176.715 zł. Ponieważ czas płynie, a termin zakończenia inwestycji mija 30 czerwca, zamawiający chce wybrać wykonawcę, by nie stracić dofinansowania. Inwestycja ma być dofinansowana w wys. 100.000 zł z PROW za pośrednictwem LGD Równina Wołomińska.
 Zadanie „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rząśnik” w formule „zaprojektuj i wybuduj” powinno być wykonane do 30 czerwca 2021r. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kortu tenisowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Wszystkie urządzenia zamontowane na korcie powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.
 
Proponowany zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowę kortu o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 648 m kw. (36m x 18m), z podbudową z tłucznia kamiennego i ogrodzeniem (boki końcowe wys. 3 m, 60 mb, ogrodzenie boczne wys. 1 m, 47 mb). 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość