RZĄŚNIK: Konkursy na dyrektorów dwóch szkół

Powiat

RZĄŚNIK: Konkursy na dyrektorów dwóch szkół

11.05.2022
autor: Sylwia Bardyszewska
Wójt ogłosił konkursy na dyrektorów dwóch szkół podstawowych: w Starym Lubielu i Bielinie.
 
Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu został ogłoszony w związku z kończącą się kadencją dyrektora Marka Żołyńskiego. 
Z kolei kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie zakończyła się rok temu, ale wówczas nikt nie zgłosił się do konkursu. Wójt powierzył więc obowiązki dyrektora jednej z nauczycielek, Jolancie Gołębiewskiej.
Na oferty kandydatów na dyrektorów obu szkół wójt czeka do 20 maja. Oprócz wymaganych dokumentów, muszą dołączyć m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom