RZĄŚNIK: Jest kandydatka na dyrektora szkoły w Porządziu

Powiat

RZĄŚNIK: Jest kandydatka na dyrektora szkoły w Porządziu

09.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek, fot.: FB Iwona Krawczyk
Jedyną kandydatką na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu jest Iwona Krawczyk, nauczycielka i była wicedyrektor szkoły w Rząśniku.
 
Komisja konkursowa – która pracowała w składzie: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę – Karol Kołakowski (przewodniczący komisji), Ireneusz Orłowski i Grażyna Kamińska, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty) – Michał Giers, Jolanta Stachurska i Danuta Bielińska, przedstawiciele rady pedagogicznej – Barbara Włodarczyk i Anna Jarosik, przedstawiciele rady rodziców – Elżbieta Durka i Anna Fijałkowska, przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Maciej Wójcik i przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Paweł Baranowski – rekomenduje wójtowi na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porządziu Iwonę Krawczyk.
Nie było ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielinie. Prawdopodobnie wójt powierzy pełnienie obowiązków dyrektora jednemu z nauczycieli szkoły.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość