RZĄŚNIK: Inwestycje za ponad milion złotych

Powiat

RZĄŚNIK: Inwestycje za ponad milion złotych

16.10.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Radni zapoznali się z realizacją budżetu za I półrocze 2020 r. na sesji 25 września. W tym czasie gmina wykonała inwestycje za 1.198.271 zł, co stanowi 20% zaplanowanych. Na dzień 30 czerwca miała wszystkie faktury zapłacone. Jej dług zmniejszył się o 250 tys. zł.
 
Temat na sesji omówiła skarbnik Bożena Koch. Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu
Po zmianach dokonywanych w trakcie półrocza, na dzień 30 czerwca dochody gminy wynosiły 37.981.531 zł., ich wykonanie to kwota 20.382.187 zł.
- Dochodów majątkowych nie realizowaliśmy w I półroczu – wyjaśniła skarbnik. – Fakt, że mieliśmy ich zaplanowanych niewiele, bo tylko 20 tys. zł. I były to dochody, które uzyskamy z tytułu dotacji w II półroczu roku bieżącego na realizację inwestycji – budowa chodnika w ul. Lubielskiej. 
Wydatki były zaplanowane w wys. 42.964.347 zł, wykonane zostały w wys. 19.758.228 zł.
- Wydatki majątkowe (inwestycyjne – EB) wykonano w wys. ok. 20% wydatków planowanych – poinformowała Bożena Koch.
Wymieniła wykonane i zapłacone w I półroczu inwestycje:
- budowa wodociągu – ul. Wyszkowska w Rząśniku (koszt 41.351 zł)
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji – ul. Projektowa w Rząśniku, w Ochudnie 
- modernizacja SUW w Starym Lubielu; tylko dokumentacja (4.845 zł) 
- przebudowa nawierzchni drogi w Woli Polewnej (552.442 zł)
- zakup 2 działek pod drogę gminną w Wólce-Wojciechówek (za 3.229 zł i 2.251 zł)
- przekazanie dotacji dla gm. Rzewnie w związku z inwestycją – budowa mostu na Narwi 
- przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na program Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza
- zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Dąbrowie i na świetlicy wiejskiej w Wólce Lubielskiej
- budowa parkingu przy szkole w Starym Lubielu
- częściowa zapłata za wykonanie posadzek i ogrzewania świetlicy wiejskiej w Komorowie
- projekty termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach i Domu Kultury w Dąbrowie
- ogrodzenie placu zabaw w Ochudnie
- zakup działek przy promie na rzece Narew (za 52.119 zł).
Razem wydatki majątkowe wyniosły 1.198.271 zł.
- Pozostałe wydatki są sukcesywnie realizowane w II półroczu, niektóre zawarte w załączniku inwestycyjnym były realizowane i w I półroczu, ale w związku z tym, że nie były zrealizowane płatności za ich wykonanie, nie przedstawiałam tych wydatków – wyjaśniła Bożena Koch.
- W I półroczu gmina przekazała dotację dla GBP w Rząśniku, jak powinno być 50%, w wys. 113.500 zł – dodała. – Na dzień 30 czerwca gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, to znaczy, że mieliśmy wszystkie faktury zapłacone. Łączna kwota długu wyniosła 4.706.000 zł. Spłaciliśmy 250 tys. zł obligacji.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Wybrali wariant zielony (foto)

ZABRODZIE: Wybrali wariant zielony (foto)

Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące budowy przez Polskie Sieci Energetyczne SA linii 400 kV na terenie gminy Zabrodzie odbyło się 20 listopada. Po pierwszym, bardzo emocjonującym lipcowym spotkaniu w Kicinach, wpłynęło 116 wniosków dotyczących planowanej inwestycji. Przedstawiciel wykonawcy poinformował, że z przedstawionych mieszkańcom trzech wariantów przebiegu trasy został wybrany wariant drugi, długości 1,4 km, przechodzący w okręgu Basinów.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Marszałek wręczył „Pro Masovia” (foto)

ZABRODZIE: Marszałek wręczył „Pro Masovia” (foto)

Podczas sesji Rady Gminy Zabrodzie, 12 listopada, marszałek Adam Struzik trzem samorządowcom – Tadeuszowi Michalikowi, Wiesławowi Gizie i Tadeuszowi Kiszelowi – wręczył medale „Pro Masovia”. – Dziś jest okazja, by podziękować wszystkim ludziom, którzy przez 28 ostatnich lat, a w samorządach powiatowych od 20 lat, pracują na rzecz naszej ojczyzny – podkreślił marszałek.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: pierwszy rankingowy turniej w steel darta

BRAŃSZCZYK: pierwszy rankingowy turniej w steel darta

W Wyszkowskim Klubie Darta w remizie OSP Białebłoto w sobotę 20 listopada został rozegrany pierwszy rankingowy turniej w steel darta. Przez blisko 5 godzin rywalizowało  o zwycięstwo  24 zawodników. 
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Starsi mieszkańcy pokazali, czym jest radość życia (FOTO)

DŁUGOSIODŁO: Starsi mieszkańcy pokazali, czym jest radość życia (FOTO)

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy i Ogólnopolski Dzień Seniora to świetna okazja do spotkania seniorów z całej gminy Długosiodło. Niektóre kluby seniora świętują już 10-lecie działalności.
zobacz więcej