RZĄŚNIK: Historyczna sesja (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Historyczna sesja (foto)

23.11.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Historyczna, bo po raz pierwszy transmitowana na żywo i z zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania, I sesja Rady Gminy Rząśnik kadencji 2018-2023 odbyła się 22 listopada. Radni i wójt Paweł Kołodziejski, wybrany przez mieszkańców na trzecią już kadencję, zostali zaprzysiężeni. Wybrano nowego przewodniczącego rady gminy. Po 20 latach w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji Krzysztofa Soliwodę zastąpi Grzegorz Gołębiewski. 
 
Obrady, do czasu wyboru przewodniczącego rady gminy, prowadziła radna senior Teresa Kulesza. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Barbara Kiljańczyk wręczyła nowo wybranym radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze. Wójt podziękował pani przewodniczącej oraz przewodniczącym i członkom obwodowych komisji wyborczych za sprawne przeprowadzenie wyborów i wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
Radni łożyli ślubowanie, że obowiązki radnego będą „sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. 
Wójt Paweł Kołodziejski wypowiedział słowa ślubowania. Przyrzekł: „dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. 
Aby przeprowadzić wybory przewodniczących rady, trzeba było wybrać komisję skrutacyjną. W jej skład weszli: Sławomir Ostrowski (przewodniczący), Marzena Borek i Adam Kamiński. Na przewodniczącego rady zgłoszono jedną kandydaturę – Grzegorz Gołębiewski uzyskał maksymalne poparcie, 15 głosów. 
- Będę wykonywał swoje obowiązki sumiennie – zapewnił nowy przewodniczący rady. – Jestem pewien, że od dzisiaj cała rada, ponad wszelkimi rozbieżnościami, w sposób rzeczowy i merytoryczny będzie pracowała na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Bardzo dziękuję.
Podzielił się swoimi przemyśleniami na temat samorządu, w którym jest od 30 lat, a wraz z nim wiele obecnych na sali osób – od lat są radnymi, sołtysami czy urzędnikami. – Nie ma z nami pana Krzysztofa Soliwody, radnego od 1990 r., który przewodniczył naszej radzie przez 20 lat – podkreślił nowy przewodniczący. – Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że niedługo do nas powróci w zdrowiu i będzie razem z nami.
Podziękował za wybór, za otrzymywane słowa otuchy i wsparcia. Pogratulował wójtowi ponownego wyboru. Życzył mu, by był wójtem także podczas następnej 5-letniej kadencji.
Nieco emocji dostarczyło kolejne głosowanie, bo o funkcję wiceprzewodniczącego rady rywalizowało dwóch kandydatów: dotychczasowy wiceprzewodniczący Sławomir Nowacki i Arkadiusz Antoniak. Głosowanie zdecydowało (8:6), że Sławomir Nowacki pozostanie wiceprzewodniczącym rady. 
Rada gminy kadencji 2018-2023: Arkadiusz Antoniak, Dawid Deptuła, Adam Kamiński, Marzena Borek, Wojciech Markowski, Teresa Kulesza, Mirosław Goździewski (nie byli radnymi w zakończonej kadencji), Grzegorz Gołębiewski (przewodniczący), Kazimierz Kucharczyk, Piotr Leszczyński, Sławomir Nowacki (wiceprzewodniczący), Sławomir Ostrowski, Krzysztof Soliwoda, Marzena Wielgolewska, Zbigniew Wierzchoń
Radna Marzena Wielgolewska podziękowała społeczności szkoły w Komorowie za udekorowanie przed Świętem Niepodległości posesji jej miejscowości biało-czerwonymi chorągiewkami. – Bardzo dobry pomysł – pochwaliła.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Prawie 600 tysięcy wsparcia

RZĄŚNIK: Prawie 600 tysięcy wsparcia

Gmina Rząśnik 11 czerwca na spotkaniu w Wyszkowie, podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy m.in. o przyznaniu dofinansowania w wys. 438.823 zł na realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stary Lubiel”. W sumie gmina otrzyma prawie 600 tysięcy wsparcia.
zobacz więcej
SOMIANKA: Radni zwiększyli wydatki na inwestycje

SOMIANKA: Radni zwiększyli wydatki na inwestycje

Na sesji nadzwyczajnej 27 stycznia radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2022, który został przyjęty 21 grudnia 2021 r. Zwiększyli wydatki majątkowe o ponad 267.000 zł. Gmina m.in. pozyskała dofinansowanie w kwocie 200.000 z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska sportowego w Woli Mystkowskiej.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Nie przychodziłem tu po pieniądze

ZABRODZIE: Nie przychodziłem tu po pieniądze

Radni, realizując rozporządzenie rady ministrów, ustalili nowe wynagrodzenie wójta Tadeusza Michalika,  niższe od dotychczasowego o 950 zł brutto. – Obejmując funkcję wójta gminy w 2013 r., nie przychodziłem po pieniądze – zaznaczył wójt.
zobacz więcej
SOMIANKA: Zmarł ks. Wacław Grzybowski

SOMIANKA: Zmarł ks. Wacław Grzybowski

23 lutego 2017 r., przeżywszy 82 lat, w kapłaństwie 57 lat, zmarł ks. kan. Wacław Grzybowski, kapłan diecezji łomżyńskiej, emerytowany proboszcz parafii Somianka i Troszyn. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 25 lutego. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego zostanie odprawiona o godz. 11 w kościele w Długosiodle. Ciało śp. księdza kanonika Wacława Grzybowskiego spocznie na cmentarzu parafialnym w Długosiodle.
zobacz więcej