RZĄŚNIK: Gmina dofinansuje wymianę kotłów

Powiat

RZĄŚNIK: Gmina dofinansuje wymianę kotłów

01.02.2023
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Od 1 lutego mieszkańcy mogą ubiegać się o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.
 
Można uzyskać środki w wysokości:
5.000 zł - na zakup i montaż instalacji pompy ciepła, kotła gazowego lub olejowego, w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego na pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, olejowe - jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
3.000 zł na zakup i montaż kotła na paliwo stałe lub ogrzewanie elektryczne, w przypadku zmiany źródła ogrzewania z węglowego na paliwo stałe, pelet lub elektryczne – jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 2 marca lub do czasu wyczerpania zaplanowanych w budżecie gminy środków. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w kolejności wpływu. Można je składać osobiście w sekretariacie urzędu gminy lub drogą pocztową. Druki dostępne są na urzędowej stronie internetowej rzasnik.pl.
Informacja telefoniczna: 29-592-92-94, 29-592-92-80 lub 29-59-29-266.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość