RZĄŚNIK: Dziesięć lat z patronem

Powiat

RZĄŚNIK: Dziesięć lat z patronem

23.06.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu 17 czerwca świętowała 10. rocznicę nadania szkole imienia ks. Jana Trzaskomy. Był to dzień wyjątkowy nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla mieszkańców wsi. 
Po Mszy św., która została odprawiona  w kościele o godz. 10, licznie zgromadzeni  goście, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy przemaszerowali do szkoły. Dalszej części uroczystości przyświecało hasło „Dzień wczorajszy jest historią, jutrzejszy tajemnicą, dzisiejszy darem”. 
Dyrektor Grażyna Prus serdecznie powitała gości, wśród nich m.in. wójta Pawła Kołodziejskiego, jego zastępcę Pawła Abramczyka, przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Soliwodę, księży Stefana Ceberka i Bronisława Godonia, zarząd rady rodziców, K. Karłowicz i Justynę Fabisiak, radnego Sławomira Mroza, sołtysa Stanisława Gołębiewskiego. W krótkim wystąpieniu przybliżyła postać patrona szkoły – ks. Jana Trzaskomy, zachęcając do wzorowania się na nim. 
W części artystycznej, która też była poświęcona ks. Janowi Trzaskomie, wystąpili uczniowie pod kierunkiem nauczycielek Marzeny Zwolińskiej, Barbary Włodarczyk i Elżbiety Kamińskiej. Epizody z życia patrona były przeplatane wierszami i piosenkami o ojczyźnie w wykonaniu chóru szkolnego. 
Następnie uczniowie, pod kierunkiem Marzeny Zwolińskiej, wykonali  wiązankę tańców i piosenek z regionu Puszczy Zielonej. Akompaniował zespół w składzie: Stanisław Kadłubowski (akordeon), Karolina Zwolinska (skrzypce), Dawid Zwoliński (kontrabas).
Dzień 17 czerwca był wspaniałą okazją do spotkań, wspomnień, podsumowań, przypomnienia osiągnięć i sukcesów, a także wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie i życzliwość. Zgodnie z tradycją szkoły, została wręczona statuetka „Przyjaciel Szkoły”, którą honorowane są  osoby wspierające placówkę.  Otrzymał ją sołtys Porządzia Stanisław Gołębiewski. Dyr. Grażyna Prus podziękowała mu za  zaangażowanie w sprawy szkoły, wsparcie i pomoc finansową, dzięki której wzbogaciła się baza dydaktyczna.
Złożyła też podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji  jubileuszu oraz jego uczestnikom.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość