RZĄŚNIK: Dotacja na drogę...

Powiat

RZĄŚNIK: Dotacja na drogę...

08.07.2020
autor: Opr. EB
Gmina otrzymała 115.000 zł na przebudowę drogi w Woli Polewnej. 
 
Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wys. 1,5 mln zł w powiatach ostrowskim i wyszkowskim zrealizowanych zostanie 16 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych, wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi. Umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. 
Wpłynęło 427 wniosków, 300 z nich otrzymało dofinansowanie.
 
... i aktywizację
 
Z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” gmina otrzymała po 10 tys. zł dla kolejnych 5 sołectw. To: Wincentowo, Komorowo, Bielino, Dąbrowa i Nowy Lubiel.   
Pieniądze będą przeznaczone na aktywizację sołectw Wincentowo, Bielino i Nowy Lubiel. Komorowo wykorzysta je na modernizację świetlicy wiejskiej, a Dąbrowa – na zakup wyposażenia do swojej świetlicy. 
Umowy z gminami podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkinie zarządu województwa mazowieckiego. – Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów – podkreśla Elżbieta Lanc.
– Naszym programem pomagamy realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne – dodaje Janina Ewa Orzełowska. 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość