RZĄŚNIK: Czy uważasz, że jesteś patriotą? (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Czy uważasz, że jesteś patriotą? (foto)

17.12.2019
autor: Emilia Sitek, opr. red., zdjęcia Kamila Słomczyńska
- m.in. na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku podczas debaty, która została zorganizowana 10 grudnia.
 
Zgromadzeni najpierw wysłuchali utworu „Wolność” Marka Grechuty. Poznali jego interpretację tego słowa: 
 
(...)
Wolność to także i odporność serc 
By na złą drogę nie próbować zejść 
Bo są i tacy, którzy w wolności cud 
Potrafią wmieszać swoich sprawek brud
 
A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych snów
To wiara w ludzi
 
Potem młodzi ludzie szukali odpowiedzi na postawione pytania, m.in.: Czym jest patriotyzm? Czy uważasz, że jesteś patriotą? Padło wiele ważnych słów na temat miłości do ojczyzny i sposobów jej okazywania. Przedstawiciele klas opowiedzieli, czym dla nich jest mała ojczyzna oraz za co kochają Polskę. 
Uczniowie wysłuchali też krótkiego wywiadu z uczestnikami powstania warszawskiego, których znajomi, przyjaciele, bliscy oddawali życie za ojczyznę.
Pani dyrektor Katarzyna Abramczyk podziękowała uczniom za udział w debacie i podkreśliła, że właściwe zachowanie w szkole i odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych to również ważny element patriotyzmu.
Debata została przygotowana przez nauczycieli: Ewę Kamińską, Joannę Kopkę, Tomasza Jaszkowskiego, Emilię Sitek.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom