RZĄŚNIK: Będą konsultacje w sprawie zniesienia nazw urzędowych miejscowości

Powiat

RZĄŚNIK: Będą konsultacje w sprawie zniesienia nazw urzędowych miejscowości

26.11.2021
autor:
Radni przyjęli na ostatniej sesji uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazw urzędowych miejscowości. Konsultacje będą przeprowadzone w 11 miejscowościach w dniach 1–30 grudnia.
Główny Geodeta Kraju i Wojewoda Mazowiecki zwrócili się do urzędu gminy z pismem o zniesienie części nazw miejscowości, które nie są używane w ewidencji ludności.
– Chodzi tu konkretnie o 11 nazw miejscowości – referowała inspektor Justyna Nowotka
– To są przysiółki, które nie funkcjonują w ewidencji ludności. W związku z tym właściwym jest podjęcie przez radę gminy uchwały, żeby przeprowadzić konsultacje społeczne, żeby mieszkańcy poszczególnych miejscowości mieli możliwość wypowiedzenia się, co do zniesienia tych przysiółków. Podyktowane to jest ustawą, wystąpieniami Głównego Geodety Kraju i Wojewody Mazowieckiego 
– Z radnymi rozmawialiśmy na komisjach – dodał wójt Paweł Kołodziejski. – Prawdopodobnie uchwała nie będzie znosić tych nazw, myślę, że w konsultacjach społecznych większość mieszkańców, szczególnie starszych, ale nie tylko, będzie chciała zachować te przysiółki w potocznej nazwie. Natomiast dla celów statystycznych musi to być uporządkowane.
– Ochudno, Dębnik czy Morgi, nie możemy tego skasować, to historia – uważa radna Teresa Kulesza. – Moi mieszkańcy na pewno na to nie wyrażą zgody. W każdej wsi jest jakaś historia. 
– Te przysiółki mają swoją historię – zgodził się sekretarz gminy Karol Kołakowski. –Nikt nie będzie zabraniał mieszkańcom używania tych nazw. One występują tylko na starych mapach, na nowych już ich nie ma. Myślę, że nie ma co protestować przeciw temu, to nic nie zmienia, tylko upraszcza procedury prawne.
– Większość głosów będzie decydowała, czy zostaje nazwa – sprecyzował przewodniczący rady Grzegorz Gołębiewski. – O tym zdecydują mieszkańcy w ankiecie.
Konsultacje będą przeprowadzane z mieszkańcami 11 miejscowości w celu poznania ich opinii w sprawie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości (ujęta w cudzysłów):
 1. Dąbrowa – „Stara Wieś część wsi Dąbrowa”, „Trzecie Pole kolonia wieś Dąbrowa”, „Leśniczówka Dąbrowa osada leśna”, „Trzecie Pole – Gajówka osada leśna”, „Zagródzie część wsi Dąbrowa”
 2. Gołystok – „Zakrzewo przysiółek wsi Gołystok”
 3. Komorowo – „Działki część wsi Komorowo”, „Komorowo-Parcele część wsi Komorowo”, „Kresy część wsi Komorowo”, „Nowa Wieś część wsi Komorowo”, „Stara Wieś część wsi Komorowo”
 4. Nowa Wieś – „Aleksandrowo część wsi Nowa Wieś”
 5. Ochudno – „Dębniki część wsi Ochudno”, „Gajówka Ochudno część wsi Ochudno”, „Morgi część wsi Ochudno”, „Stara Wieś część wsi Ochudno”, „Sztuki część wsi Ochudno”
 6. Porządzie – „Góry kolonia wieś Porządzie”, „Grabnik osada leśna wieś Porządzie”, „Porządzie-Kolonia część wsi Porządzie”, „Przyspa osada leśna wieś Porządzie”, „Stara Wieś część wsi Porządzie”
 7. Rząśnik – „Parcele część wsi Rząśnik”
 8. Wielątki – „Gajówka Podwielątki osada leśna”
 9. Wielątki-Folwark – „Gajówka Wielątki-Folwark część wsi Wielątki-Folwark”, „Podborze część wsi Wielątki-Folwark”, „Działki część wsi Wielątki-Folwark”
 10. Wólka-Przekory – „Placusin przysiółek wsi Wólka-Przekory”
 11. Wólka-Wojciechówek – „Choszczeniak przysiółek wsi Wólka-Wojciechówek”, „Wojciechowo część wsi Wólka-Wojciechówek”.
Ankiety zostaną udostępnione: na stronie internetowej gminy, w BIP (zakładki KONSULTACJE); w Urzędzie Gminy, u sołtysów tych wsi. Wypełnioną ankietę należy złożyć w okresie konsultacji: w Urzędzie Gminy, u sołtysa, przesłać: scan mejlem (konsultacje@rzasnik.pl) lub pocztą na adres Urzędu Gminy (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik).
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Jesień malowana słowem i pędzlem

RZĄŚNIK: Jesień malowana słowem i pędzlem

„Zobacz, ile jesieni! Pełno  jak w cebrze wina!” – można było powtórzyć za Julianem Tuwimem, uczestnicząc w podsumowaniu konkursu w PSP w Porządziu. 28 października społeczność szkolna wysłuchała recytacji pięknych wierszy o tematyce jesiennej. Mimo że za oknem szarugi, w sali szkolnej choć na chwilę zapanowała złota polska jesień.
zobacz więcej
SOMIANKA: Mniej dla wójta

SOMIANKA: Mniej dla wójta

- Musimy podjąć uchwałę o obniżeniu poborów wójta, jak w całej Polsce – poinformował przewodniczący rady gminy Krzysztof Rakowski na sesji 29 czerwca. – Według prawników to niezgodne z prawem, będzie zaskarżone – zapowiedział, przekazując ustalenia Kongresu Gmin Wiejskich. Radni jednogłośnie zagłosowali za obniżeniem wynagrodzenia wójta Andrzeja Żołyńskiego, który od 1 lipca będzie zarabiał miesięcznie 1240 zł mniej.
zobacz więcej
SOMIANKA: Spróbujemy wyjaśnić i pomóc

SOMIANKA: Spróbujemy wyjaśnić i pomóc

Na sesji rady powiatu 27 listopada była rozpatrywana skarga Wspólnoty Gruntowej Wsi Popowo Kościelne na działalność Starosty Powiatu Wyszkowskiego. Stanowisko radnych powiatowych było takie samo, jak radnych Rady Gminy Somianka w przypadku skargi tejże Wspólnoty na działalność wójta. Skarga jednogłośnie została uznana za bezzasadną.  Starosta jednak zadeklarował pomoc i zaprosił przedstawicieli wspólnoty na kolejne spotkanie.   
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

Z dniem 21 marca wójt Wiesław Przybylski zwolnił ze stanowiska zastępcy wójta Marka Zdziarstka. „Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie” – napisał wójt w zarządzeniu, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej 26 marca. Podano w nim dwie przyczyny zwolnienia. Pierwszą jest fakt, że Marek Zdziarstek nie zaprzestał działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesił. Drugą – „podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym”. Jak dowiedzieliśmy się od wójta, nie zamierza na razie powoływać nowego zastępcy.
zobacz więcej