RZĄŚNIK: 10-lecie nadania szkole w Bielinie imienia Papieża Polaka (FOTO)

Powiat

RZĄŚNIK: 10-lecie nadania szkole w Bielinie imienia Papieża Polaka (FOTO)

13.06.2022
autor: SP w Bielinie
6 czerwca minęło dziesięć lat od nadania szkole w Bielinie imienia Jana Pawła II. Przez ostatnią dekadę uczniowie i nauczyciele starali się sprostać przesłaniu swojego patrona, który powiedział do młodzieży: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali.
 
W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Rząśnik (Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu), poczty sztandarowe ze szkół im. Jana Pawła II z naszego powiatu i gminy Obryte (ze Szkoły Podstawowej w Blochach, Szkoły Podstawowej w Białymbłocie oraz ze Szkoły Filialnej w Sokołowie Włościańskim). Pocztom sztandarowym towarzyszyli dyrektorzy szkół.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Anny w Nowym Lubielu – w miejscu, w którym dziesięć lat temu uczniowie, rodzice i nauczyciele złożyli przysięgę na sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Wojciech Goryszewski. Koncelebransami byli: ksiądz Janusz Saniewski - wikariusz lubielskiej parafii oraz ks. Wojciech Nitkowski – proboszcz parafii w Dobrym Lesie, który dziesięć lat temu brał udział w przygotowaniach do uroczystości nadania szkole imienia.
Ksiądz Wojciech Goryszewski podziękował p.o. dyrektora szkoły Jolancie Gołębiewskiej za pamięć o patronie i przygotowanie uroczystości jubileuszowych. W homilii odniósł się do życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Powiedział, że był on nie tylko wspaniałym przewodnikiem duchowym, ale również gorącym patriotą. Przywołał słowa Karola Wojtyły, który sam o sobie powiedział: Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się potęgą większą od tamtych potęg.
Po Mszy Świętej miała miejsce akademia, w której zaprezentowali się uczniowie szkoły w Bielinie. Po występie uczniowie zostali nagrodzeni przez zgromadzonych owacjami na stojąco. Scenariusz uroczystości opracowała Jolanta Gołębiewska. Dzieci do występu przygotowały panie: Monika Wróbel, Anna Ponichtera i Jolanta Gołębiewska. Uczniowie zaśpiewali pieśń, którą przygotowała z nimi Dorota Nawrocka.
Po Mszy Świętej uczniowie i zaproszeni goście udali się na drugą część obchodów uroczystości, która miała miejsce w budynku szkoły. Do zebranych w Kąciku Patrona przemówiła pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Bielinie Jolanta Gołębiewska. Przywitała zaproszonych gości: wójta Pawła Kołodziejskiego, zastępcę wójta Pawła Abramczyka, Michała Giersa – dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie - oddział w Ostrołęce, radnych i sołtysów wsi należących do obwodu szkoły w Bielinie, rodziców uczniów i emerytowanych nauczycieli oraz złożyła społeczności szkolnej jubileuszowe życzenia. Następnie głos zabrali wójt Paweł Kołodziejski i dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. Obydwaj panowie przywoływali autorytet Karola Wojtyły jako kapłana i nauczyciela. Michał Giers stwierdził, że Jan Paweł II jest bardzo wymagającym patronem, ale jest przekonany, że dzisiejszy występ w kościele jest dowodem na to, że uczniowie i nauczyciele starają się sprostać tym wymaganiom.
Na boisku szkolnym czekało wiele atrakcji, m. in. poczęstunek i dmuchane trampoliny, które przygotowała dla dzieci Rada Rodziców. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie następującym rodzicom: Milenie Gaworek, Annie Pawełczyk, Anecie Kassner-Bodio, Jolancie Osowieckiej, Anecie Nowickiej, Iwonie Nowackiej, Monice Stopce, Emilii Baranowskiej, Renacie Dziadak, Piotrowi Osowieckiemu, Katarzynie Godlewskiej, Monice Rosińskiej, Krystynie Godlewskiej, Grzegorzowi Leszczyńskiemu, Sylwii Borkowskiej, Sylwii Walos, Renacie Ampulskiej.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość