RZĄŚNIK: 10-lecie nadania szkole w Bielinie imienia Papieża Polaka (FOTO)

Powiat

RZĄŚNIK: 10-lecie nadania szkole w Bielinie imienia Papieża Polaka (FOTO)

13.06.2022
autor: SP w Bielinie
6 czerwca minęło dziesięć lat od nadania szkole w Bielinie imienia Jana Pawła II. Przez ostatnią dekadę uczniowie i nauczyciele starali się sprostać przesłaniu swojego patrona, który powiedział do młodzieży: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali.
 
W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Rząśnik (Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu), poczty sztandarowe ze szkół im. Jana Pawła II z naszego powiatu i gminy Obryte (ze Szkoły Podstawowej w Blochach, Szkoły Podstawowej w Białymbłocie oraz ze Szkoły Filialnej w Sokołowie Włościańskim). Pocztom sztandarowym towarzyszyli dyrektorzy szkół.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Anny w Nowym Lubielu – w miejscu, w którym dziesięć lat temu uczniowie, rodzice i nauczyciele złożyli przysięgę na sztandar Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Wojciech Goryszewski. Koncelebransami byli: ksiądz Janusz Saniewski - wikariusz lubielskiej parafii oraz ks. Wojciech Nitkowski – proboszcz parafii w Dobrym Lesie, który dziesięć lat temu brał udział w przygotowaniach do uroczystości nadania szkole imienia.
Ksiądz Wojciech Goryszewski podziękował p.o. dyrektora szkoły Jolancie Gołębiewskiej za pamięć o patronie i przygotowanie uroczystości jubileuszowych. W homilii odniósł się do życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Powiedział, że był on nie tylko wspaniałym przewodnikiem duchowym, ale również gorącym patriotą. Przywołał słowa Karola Wojtyły, który sam o sobie powiedział: Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się potęgą większą od tamtych potęg.
Po Mszy Świętej miała miejsce akademia, w której zaprezentowali się uczniowie szkoły w Bielinie. Po występie uczniowie zostali nagrodzeni przez zgromadzonych owacjami na stojąco. Scenariusz uroczystości opracowała Jolanta Gołębiewska. Dzieci do występu przygotowały panie: Monika Wróbel, Anna Ponichtera i Jolanta Gołębiewska. Uczniowie zaśpiewali pieśń, którą przygotowała z nimi Dorota Nawrocka.
Po Mszy Świętej uczniowie i zaproszeni goście udali się na drugą część obchodów uroczystości, która miała miejsce w budynku szkoły. Do zebranych w Kąciku Patrona przemówiła pełniąca obowiązki dyrektora szkoły w Bielinie Jolanta Gołębiewska. Przywitała zaproszonych gości: wójta Pawła Kołodziejskiego, zastępcę wójta Pawła Abramczyka, Michała Giersa – dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie - oddział w Ostrołęce, radnych i sołtysów wsi należących do obwodu szkoły w Bielinie, rodziców uczniów i emerytowanych nauczycieli oraz złożyła społeczności szkolnej jubileuszowe życzenia. Następnie głos zabrali wójt Paweł Kołodziejski i dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie. Obydwaj panowie przywoływali autorytet Karola Wojtyły jako kapłana i nauczyciela. Michał Giers stwierdził, że Jan Paweł II jest bardzo wymagającym patronem, ale jest przekonany, że dzisiejszy występ w kościele jest dowodem na to, że uczniowie i nauczyciele starają się sprostać tym wymaganiom.
Na boisku szkolnym czekało wiele atrakcji, m. in. poczęstunek i dmuchane trampoliny, które przygotowała dla dzieci Rada Rodziców. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie następującym rodzicom: Milenie Gaworek, Annie Pawełczyk, Anecie Kassner-Bodio, Jolancie Osowieckiej, Anecie Nowickiej, Iwonie Nowackiej, Monice Stopce, Emilii Baranowskiej, Renacie Dziadak, Piotrowi Osowieckiemu, Katarzynie Godlewskiej, Monice Rosińskiej, Krystynie Godlewskiej, Grzegorzowi Leszczyńskiemu, Sylwii Borkowskiej, Sylwii Walos, Renacie Ampulskiej.
NINA - kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Dyskusja na temat WKS

RZĄŚNIK: Dyskusja na temat WKS

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego gmina na 2018 r. zaplanowała 90 tys. zł. Mimo że sprawa była dyskutowana na komisjach, także na sesji wywołała emocje i dyskusję, szczególnie wokół WKS Rząśnik.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Spotkanie z profesorem odwołane

DŁUGOSIODŁO: Spotkanie z profesorem odwołane

Centrum Kultury informuje, że z powodu ważnych przyczyn osobistych spotkanie z prof. Henrykiem Samsonowiczem, zaplanowane na środę 17 sierpnia, nie odbędzie się.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Pierwszy pomnik Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (foto)

BRAŃSZCZYK: Pierwszy pomnik Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (foto)

Pomnik Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Odrodzonej Polsce Stanisława Pomian-Srzednickiego (w latach 1917-1922), który urodził się w Brańszczyku, został odsłonięty 6 października. Rangę tej postaci podkreśliła obecność prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. – Był sędzią niezłomnym, niezawisłym wewnętrznie, sędzią, który „niósł Polskę” i ona go prowadziła.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Serce na nakrętki

RZĄŚNIK: Serce na nakrętki

Samorząd Uczniowski i wolontariat Szkoły Podstawowej w Rząśniku zachęca do udziału w akcji „Wkręć się w zbieranie”. – W tym roku chcemy wesprzeć chłopca Jakuba Rydzio, który cierpi na niedorozwój kości udowej – informują organizatorzy. – Zachęcamy wszystkich Ludzi Dobrej Woli do wrzucania nakrętek. W ten sposób pomożemy potrzebującym, a jednocześnie dołożymy cegiełkę do dbałości o środowisko, w którym żyjemy. 
zobacz więcej