Otrzymają sprzęt do nauczania online

Powiat

Otrzymają sprzęt do nauczania online

12.05.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
Zespół Szkół w Starym Bosewie i Szkoła Podstawowa w Somiance otrzymają od samorządu Mazowsza doposażenie do prowadzenia nauki online.
 
Udział w unijnym projekcie biorą 233 placówki z Mazowsza, w tym 33 z subregionu ostrołęckiego. Wartość przedsięwzięcia to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. 
– W świetle pandemii koronawirusa i innych ewentualnych przyszłych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne stało się rozszerzenie naszego wsparcia o sprzęt i oprogramowanie do nauczania zdalnego. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc mazowieckim szkołom i poprawić efektywność zajęć online – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Na liście doposażonych placówek znalazły się dwie z powiatu wyszkowskiego: Zespół Szkół w Starym Bosewie i Szkoła Podstawowa w Somiance.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość