DŁUGOSIODŁO: Pierwszy w powiecie pomnik Piłsudskiego (foto)

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Pierwszy w powiecie pomnik Piłsudskiego (foto)

22.11.2018
autor: Teresa Przygoda
Pan Jan Piórkowski, mieszkaniec Bud Przetycz wymarzył sobie, że przed domem postawi pomnik Józefa Piłsudskiego. Wcześniej stanęła drewniana rzeźba Papieża Jana Pawła II. I w tym szczególnym roku, w 100-lecie urodzin niepodległej Ojczyzny to marzenie postanowił spełnić. Wspierała go najbliższa rodzina, szczególnie żona Elżbieta, i Związek Piłsudczyków, którego od kilku lat jest aktywnym członkiem. 
Postać Piłsudskiego towarzyszyła p. Jankowi od najmłodszych lat. Pradziadek i jego synowie służyli w wojsku Marszałka. Często wsłuchiwał się w opowieści starszych. Wiele z tych opowieści pamięta. Już w tym małym chłopcu budził się duch patriotyzmu. I tak już pozostało do dzisiejszego dnia. Ojczyzna zajmuje w jego sercu szczególne miejsce, a Piłsudski jest niezwykle ważny. Kilka lat temu został członkiem Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański Oddział w Wyszkowie, który kultywuje pamięć o życiu i działalności twórcy niepodległego państwa polskiego. To przyspieszyło realizację jego marzenia. Postanowił w miejscu, gdzie żyli i pracowali jego przodkowie, postawić pierwszy w powiecie wyszkowskim pomnik J. Piłsudskiego. Żona Elżbieta go zaprojektowała, a wykonał rzeźbiarz z Lubiela. Na odsłonięcie popiersia zaprosił rodzinę, przyjaciół, Związek Piłsudczyków z Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej. Wśród zaproszonych gości był też Władysław Guzowski, prezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych z Długosiodła.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Rozpoczęło ją wprowadzenie sztandaru Związku Piłsudczyków i wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Poświęcił popiersie ks. Paweł Stachecki - kapelan Związku Piłsudczyków i ks. Andrzej Grzybowski. Odsłonięcia dokonali twórca pomnika Jan Piórkowski w asyście prezesów Związku Piłsudczyków z Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej oraz prezesa Związku Kombatantów. Ks. Grzybowski podarował p. Jankowi flagę Polski od prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Ten prosty chłopak z Przetyczy udowodnił, jak pięknie można żyć, pracować i służyć swojej Ojczyźnie, a także dawać piękny przykład do naśladowania. W ten sposób wyraża swoją miłość do Ojczyzny i pokazuje, jak ważną rolę w życiu jego i jego rodziny odgrywają trzy magiczne słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. A poczynaniom dziadka przyglądają się wnukowie. Czyż to nie piękna międzypokoleniowa lekcja historii?
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.