DŁUGOSIODŁO: Ludzie chcą się budować tam, gdzie mają działki (foto)

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Ludzie chcą się budować tam, gdzie mają działki (foto)

26.04.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Warunki zabudowy na obszarach zagrożenia powodziowego, obszarach Natury 2000 oraz lokalizacja planowanych zalewów – to główne tematy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w sprawie powstającego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ok. 2,5% terenu gminy to obszar, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest wysokie, wynosi raz na 10 lat. To oczywiście tereny przyległe do Narwi. 4,5% gminy zagrożonych jest powodzią raz na 100 lat, 9% - raz na 500 lat. Na tych terenach wprowadzone zostaną mniejsze lub większe ograniczenia w budowie.
Na terenie gminy są również trzy obszary Natury 2000, gdzie obowiązują ograniczenia w inwestowaniu. Największym jest Puszcza Biała na wschód od torów, również na terenie Długosiodła. To także Dolina Dolnej Narwi i bagna Pulwy.
W wyznaczaniu terenów pod zabudowę projektanci muszą brać pod uwagę również prognozy demograficzne, a te nie są dla gminy zbyt optymistyczne. Liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 10 lat spadała i będzie spadać. – W związku z tym ustawodawca ogranicza planowanie nowych terenów zabudowy. Przewidywane są raczej tam, gdzie już istnieje zabudowa – wyjaśniali twórcy studium. – Prognoza dla gminy wypada słabo. Będziemy ją wykonywać w podziale na miejscowości, są bowiem takie, gdzie liczba mieszkańców nieznacznie, ale wzrasta. Tam są większe szanse na zmianę przeznaczenia terenu.
Następne uwarunkowanie to inwestycje ponadlokalne: planowana budowa drogi wojewódzkiej Ostrołęka – Wyszków (w planie zostanie wkreślony wariant drogi równoległej do torów, po wschodniej stronie) oraz budowa linii elektronergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (w miejscu obecnej linii 220 kV).
Do projektantów dotarło ponad 900 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. - Trzeba się liczyć z tym, że znaczna część wniosków nie zostanie uwzględniona – uprzedzają już teraz.
- Mało rozsądne jest narzucanie ludziom, gdzie mają się budować. Ludzie chcą się budować, gdzie mają działki – zauważył jeden z uczestników zebrania.
- Dotychczas podejście było bardziej liberalne. Gminy popadały w długi, bo nie stać ich było na budowę infrastruktury do tej rozproszonej zabudowy. Ustawodawca postanowił więc trochę to ograniczyć – wyjaśniała Hanna Czajkowska, główna projektantka studium.
Podczas spotkań można było również zobaczyć proponowane lokalizacje zalewów. Gmina planuje stworzyć co najmniej dwa. Na rzece Wymakracz są trzy warianty: Długosiodło, Kornaciska oraz na wysokości Długosiodła – Nowej i Starej Pecyny. Z kolei na rzece Ostrówek zalew mógłby powstać w Wólce Piasecznej i Wólce Grochowej. Oczywiście wokół zalewów planowany jest rozwój bazy noclegowej, turystycznej, usług związanych z rekreacją.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Plecaki pełne uśmiechów (foto)

SOMIANKA: Plecaki pełne uśmiechów (foto)

8 września w obecności wójta Andrzeja Żołyńskiego grono dzieci z trzech placówek z terenu gminy Somianka otrzymało wyjątkowe prezenty od przedsiębiorcy Jerzego Szymańskiego – prezesa spółki Agro Handlowiec. Uroczyste wręczenie prezentów odbyło w Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Projekt studium do wglądu

RZĄŚNIK: Projekt studium do wglądu

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rząśnik będzie wyłożony do publicznego wglądu od 8 lutego do 6 marca w urzędzie gminy w pokoju nr 10 w godz. 9-15. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się 22 lutego o godz. 10. Uwagi do studium można składać do 10 kwietnia.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: 103 rocznica odzyskania niepodległości. Piknik historyczny „Ku Niepodległej"

BRAŃSZCZYK: 103 rocznica odzyskania niepodległości. Piknik historyczny „Ku Niepodległej"

Gmina Brańszczyk najwcześniej zorganizowała obchody Święta Niepodległości. Uroczystości odbyły się w niedzielę 7 listopada w Brańszczyku. Po uroczystej Mszy św. i koncercie patriotycznym w kościele, na terenie Skansenu im. Marii Żywirskiej rozpoczął się piknik historyczny „Ku Niepodległej”. 
zobacz więcej
Wsparcie dla gmin na ochronę powietrza

Wsparcie dla gmin na ochronę powietrza

Prawie 609 tys. zł na ochronę powietrza otrzymają gminy powiatu wyszkowskiego z budżetu samorządu wojewódzkiego. Dzięki dofinansowaniu, gminy wiejskie przeprowadzą inwentaryzację źródeł ciepła, a gmina Wyszków opracuje bazę danych indywidualnych źródeł ciepła. Podpisanie umów z samorządowcami powiatu odbyło się 17 lipca w Urzędzie Gminy w Rząśniku.
zobacz więcej