DŁUGOSIODŁO: Konsultacje w sprawie budowy linii 400kV

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Konsultacje w sprawie budowy linii 400kV

24.06.2020
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.)
W dniach 30 czerwca - 2 lipca odbędzie się seria spotkań z mieszkańcami w kwestii przebiegu nowej linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów.
 
Koronawirus przerwał proces osobistych konsultacji, ale nie zmniejszył zainteresowania i obaw mieszkańców miejscowości, gdzie linia może przechodzić. Zgłaszali je zarówno w drodze konsultacji elektronicznych, jak i bezpośrednio do wójta. Ten obawy mieszkańców zawarł w stanowisku skierowanym do inwestora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
W odpowiedzi czytamy m.in.
Zdajemy sobie sprawę, że sąsiedztwo infrastruktury elektroenergetycznej może stanowić pewną uciążliwość dla osób zamieszkujących w ich bezpośredniej okolicy oraz wywoływać emocje. Najczęściej jednak są one dostrzegane - i niestety także wyolbrzymiane - na etapie prac inwestycyjnych. Specyfika tego typu instalacji sprawia jednak, że podczas eksploatacji wtapiają się one w otoczenie i nie stanowią większego problemu dla okolicznych mieszkańców, będąc równocześnie niezbędnym elementem rozwoju cywilizacyjnego. W trakcie spotkań informacyjnych, które zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami władz Gminy zostaną zorganizowane w sposób adekwatny do panujących warunków epidemiologicznych, będziemy mieli okazję przedstawić obiektywne argumenty w tym zakresie. (…)
Planowana linia ma także określoną specyfikę, która istotnie ogranicza możliwości jej trasowania. Linia ma połączyć ze sobą 3 punkty: Stanisławów, Wyszków i Ostrołękę. Nowa stacja Wyszków znajduje się w gminie Brańszczyk sąsiadującej z gminą Długosiodło, niemal w połowie jej długości, co w połączeniu z układem zabudowy mieszkalnej, determinuje jednocześnie, przez jakie tereny i gminy będzie musiała ona przejść. Oznacza to, że nie ma możliwości poprowadzenia linii poza terenem gminy Długosiodło.
Jak pisze PSE, na terenie gminy zaprojektowano „2 warianty poprowadzenia linii, które omijają wszystkie istniejące oraz planowane i ujawnione w miejscowej planistyce zabudowania przeznaczone na pobyt stały ludzi. Dzięki temu trasa projektowanej linii nie ogranicza zaplanowanych przez właścicieli budów, rozbudowy oraz adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i siedliskowej. Ze względu na duże rozproszenie zabudowy mieszkalnej na Mazowszu, niemożliwe jest niestety takie zaprojektowanie linii, które pozwoliłoby wyeliminować miejscowe zbliżenia do budynków. Zawsze jednak zachowane są odległości gwarantujące bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. (…)
Zaproponowane warianty trasy linii na terenie gminy Długosiodło stanowią rozwiązania kompromisowe jeśli chodzi o umiejscowienie infrastruktury względem zabudowy mieszkaniowej i obszarów cennych pod względem przyrodniczym. (…) Wariant B (pomarańczowy) przechodzi w znacznie większej odległości od najcenniejszych obszarów Natura 2000 Bagno Pulwy i w najmniejszym możliwym stopniu narusza obszar Natura 2000 Puszcza Biała.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne odbędą się:
30 czerwca
godz. 13: świetlica wiejska w Prabutach - dla mieszkańców miejscowości Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Prabuty
godz. 18: dawna szkoła w Chrzczance Włościańskiej - dla mieszkańców miejscowości Ostrykół Włościański, Ostrykół Dworski, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka Folwark
1 lipca
godz. 13: świetlica wiejska w Olszakach - dla mieszkańców miejscowości Marianowo, Olszaki, Budy-Przetycz, Przetycz Włościańska
2 lipca
godz. 13: świetlica wiejska w Sieczychach - dla mieszkańców Adamowa, Stasina, Zygmuntowa, Sieczych
godz. 18: hala sportowa Zespołu Szkół w Starym Bosewie - dla mieszkańców Starego Bosewa
Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, liczba osób biorących udział w spotkaniu nie może przekraczać 40 osób. Jeśli zainteresowanie będzie większe, organizator deklaruje kolejne spotkanie. Prosi jednocześnie o zabranie ze sobą dowodów osobistych i maseczek ochronnych.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość