DŁUGOSIODŁO: Gazyfikacja odsuwa się w czasie

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Gazyfikacja odsuwa się w czasie

03.03.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Dopiero w trzecim kwartale 2022 r. ma być gotowa dokumentacja gazyfikacji Bloch, Długosiodła, Łączki i Starego Bosewa. Potem Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną inwestycji.
 
Z prośbą o przyspieszenie działań do Polskiej Spółki Gazownictwa zwrócił się wójt. Pierwotnie deklarowała, że dokumentacja będzie gotowa do końca 2021 r., ale przygotowania do inwestycji odsuwają się w czasie.
Z roku na rok coraz więcej naszych mieszkańców deklaruje chęć przyłączenia się do sieci gazowej” - zwraca uwagę Stanisław Jastrzębski. - „Wynika to m.in. z ciągłego prowadzenia działań edukacyjnych zachęcających do wymiany nieefektywnych ekonomicznie i szkodliwych dla środowiska kotłów opalanych węglem kamiennym. Inwestycja w sieć gazową idealnie wpisuje się w programy ochrony powietrza realizowane w naszym kraju, m.in. Czyste Powietrze, który jest ogromną zachętą do podłączania się do sieci gazowej. Niestety, jej brak stanowi duże utrudnienie w realizacji ww. programu.” Podłączeniem do sieci gazowej zainteresowani są nie tylko mieszkańcy. Również samorząd deklaruje zmianę sposobu ogrzewania swoich budynków użyteczności publicznej.
W odpowiedzi PSG zadeklarowała, że niezmiennie jest zainteresowana budową sieci na terenie gminy: „Obecnie, na zlecenie PSG, sporządzana jest dokumentacja techniczna dla gazyfikacji czterech miejscowości: Blochy, Długosiodło, Łączka, Stare Bosewo należących do Gminy Długosiodło, na której odbywa się pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości z sukcesywnym uzgadnianiem przebiegu tras i sieci gazowej. Termin wykonania dokumentacji technicznej to III kwartał 2022 r. Po sporządzeniu powyższej dokumentacji technicznej, w spółce zostaną wykonane analizy ekonomiczne, sprawdzające opłacalność ekonomiczną gazyfikacji Gminy Długosiodło, których wyniki pozwolą na podjęcie decyzji w zakresie dalszych działań związanych z budową gazociągu i przyłączy na terenie gminy.
- Z tego wynika, że dokumentacja nie została przerwana, jest realizowana - zainteresowanych i zaniepokojonych brakiem działań mieszkańców uspokaja wójt.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Najwięcej nauczycieli dyplomowanych

RZĄŚNIK: Najwięcej nauczycieli dyplomowanych

Na sesji 30 września zastępca wójta Paweł Abramczyk przedstawił sytuację w gminnej oświacie na rozpoczęcie roku szkolnego. W sumie w gminnych szkołach uczy się 821 uczniów (wraz z zerówkami).  Średnio w klasie jest prawie 14 uczniów (13,6), najliczniejsze oddziały są w Zespole Szkół w Rząśniku – śr. 21,2, najmniej liczne w Bielinie – śr. 9,3. Nauczyciele pracują w sumie prawie na 88 etatach. Wśród nich dominują pedagodzy z najwyższym stopniem awansu zawodowego, czyli dyplomowani – prawie 59 etatów (67%).
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: 40 lat minęło...

DŁUGOSIODŁO: 40 lat minęło...

W 1978 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce powołało w Długosiodle Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W tym samym roku utworzono również Średnie Studium Zawodowe dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej kształcące w zawodzie rolnika. Organem prowadzącym był wtedy Urząd Wojewódzki Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Ostrołęce. Teraz placówkę – pod nazwą Zespół Szkół – prowadzi Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Będzie ładniej przy strażnicy

ZABRODZIE: Będzie ładniej przy strażnicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu do sierpnia br. ma zamiar  zagospodarować plac przy strażnicy, przy ul. Władysława St. Reymonta 2, dla potrzeb turystyki rowerowej. Zaplanowano tam m.in. stojaki na rowery, samoobsługową stację naprawy rowerów, ławki, poidełko. Na ten cel OSP pozyskała z Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wys. 99.997 zł.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Bądźmy dumni ze swojej historii (foto)

ZABRODZIE: Bądźmy dumni ze swojej historii (foto)

Na obchody Narodowego Święta Niepodległości mieszkańców gminy zaprosili 11 listopada wójt i proboszcz parafii Niegów. Oddano hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Na Grobie Nieznanego Żołnierza złożono kwiaty i zapalono znicze.
zobacz więcej