DŁUGOSIODŁO: Gazyfikacja odsuwa się w czasie

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Gazyfikacja odsuwa się w czasie

03.03.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Dopiero w trzecim kwartale 2022 r. ma być gotowa dokumentacja gazyfikacji Bloch, Długosiodła, Łączki i Starego Bosewa. Potem Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną inwestycji.
 
Z prośbą o przyspieszenie działań do Polskiej Spółki Gazownictwa zwrócił się wójt. Pierwotnie deklarowała, że dokumentacja będzie gotowa do końca 2021 r., ale przygotowania do inwestycji odsuwają się w czasie.
Z roku na rok coraz więcej naszych mieszkańców deklaruje chęć przyłączenia się do sieci gazowej” - zwraca uwagę Stanisław Jastrzębski. - „Wynika to m.in. z ciągłego prowadzenia działań edukacyjnych zachęcających do wymiany nieefektywnych ekonomicznie i szkodliwych dla środowiska kotłów opalanych węglem kamiennym. Inwestycja w sieć gazową idealnie wpisuje się w programy ochrony powietrza realizowane w naszym kraju, m.in. Czyste Powietrze, który jest ogromną zachętą do podłączania się do sieci gazowej. Niestety, jej brak stanowi duże utrudnienie w realizacji ww. programu.” Podłączeniem do sieci gazowej zainteresowani są nie tylko mieszkańcy. Również samorząd deklaruje zmianę sposobu ogrzewania swoich budynków użyteczności publicznej.
W odpowiedzi PSG zadeklarowała, że niezmiennie jest zainteresowana budową sieci na terenie gminy: „Obecnie, na zlecenie PSG, sporządzana jest dokumentacja techniczna dla gazyfikacji czterech miejscowości: Blochy, Długosiodło, Łączka, Stare Bosewo należących do Gminy Długosiodło, na której odbywa się pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości z sukcesywnym uzgadnianiem przebiegu tras i sieci gazowej. Termin wykonania dokumentacji technicznej to III kwartał 2022 r. Po sporządzeniu powyższej dokumentacji technicznej, w spółce zostaną wykonane analizy ekonomiczne, sprawdzające opłacalność ekonomiczną gazyfikacji Gminy Długosiodło, których wyniki pozwolą na podjęcie decyzji w zakresie dalszych działań związanych z budową gazociągu i przyłączy na terenie gminy.
- Z tego wynika, że dokumentacja nie została przerwana, jest realizowana - zainteresowanych i zaniepokojonych brakiem działań mieszkańców uspokaja wójt.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość