BRAŃSZCZYK: Zachęcamy mieszkańców do czipowania psów

Powiat

BRAŃSZCZYK: Zachęcamy mieszkańców do czipowania psów

29.03.2022
autor: Elżbieta Borzymek
Radni jak co roku przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na jego realizacje w 2022 r. zaplanowali 162.719,98 zł.
 
Temat relacjonowała na sesji 24 marca Milena Pawłowska z referatu ochrony środowiska urzędu gminy.
Na 2022 r. gmina zapewniła w budżecie 162.719,98 zł na pokrycie kosztów związanych z programem, z tego na:
 
  • odławianie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska – 17.220,00 zł;
  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 124.999,98 zł;
  • całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt ­– 2.000 zł;
  • dofinansowanie właścicielom zwierząt zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania zwierząt – 15.000 zł;
  • zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom – 2.000 zł;
  • edukacja mieszkańców – 700 zł;
  • dokarmiania kotów wolno żyjących – 800 zł.

Odławianie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku gmina powierzyła firmie SAWA z Przetyczy-Folwarku, gm. Długosiodło Ma podpisaną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim (to w Ostrowi Maz. zostało zamknięte). 
W związku z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii, że zwierząt gospodarskich czasowo odebranym właścicielom nie można przetrzymywać w gospodarstwie, które ma swoje zwierzęta, zostało zmienione miejsce ich ewentualnego przetrzymywania. Po konsultacjach z dyrektorem DPS w Brańszczyku, gmina wynajęła na 3 lata, bezpłatnie, na taką okoliczność budynki gospodarcze naprzeciwko DPS. Należy dodać, że w ostatnich latach nie było konieczności korzystania z takich usług. 
Będą kontynuowane, w miarę możliwości budżetowych: kastracja, sterylizacja, czipowanie zwierząt właścicielskich.
W ubiegłym roku złowiono 43 psy, w tym 4 właścicielskie. – Wszystkie znalazły domy adopcyjne, nowych właścicieli – podkreśliła Milena Pawłowska. Jak zauważyła, program w stosunku do ubiegłego roku zmienił się niewiele: – Jedynie musimy zapewnić trochę więcej środków na 2022 r. ze względu na wysokie koszty przedstawione przez usługodawcę. Odłowienie psa to koszt 590,40 zł, zapewnienie mu pobytu w schronisku 2.500 zł brutto; razem 3.090, 40 zł (dla porównania: w zeszłym roku pobyt zwierzaka w schronisku kosztował 1.845 zł, plus opłata za gotowość przyjęcia psa – ryczałt miesięczny 3.075 zł brutto).
Czy obecnie można zaczipować psa i na jakich zasadach? – zapytała jedna z radnych
– Zachęcamy mieszkańców do czipowania psów. Na chwilę obecną mamy darmowe czipowanie. Wystarczy złożyć w urzędzie stosowny wniosek i wtedy jest wykonywana usługa w gabinecie weterynaryjnym, z którym mamy podpisaną umowę – państwa Papis w Długosiodle.
Czipowanie jest nieograniczone, bo populacja psów właścicielskich, które się wałęsają, jest ogromna. W ubiegłym roku nie było wielu chętnych, złożono tylko 4 wnioski.
– Myślałem, że jest kolejka – nie krył zdziwienia jeden z radnych.
Przewodnicząca rady Ewa Wielgolaska poruszyła temat szczepień psów przeciw wściekliźnie (koszt 30 zł od sztuki), które jest prowadzone we wsiach. Mimo takiego udogodnienia, jednak nie wszyscy właściciele szczepią swoje zwierzęta.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość