BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

26.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Z dniem 21 marca wójt Wiesław Przybylski zwolnił ze stanowiska zastępcy wójta Marka Zdziarstka. „Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie” – napisał wójt w zarządzeniu, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej 26 marca. Podano w nim dwie przyczyny zwolnienia. Pierwszą jest fakt, że Marek Zdziarstek nie zaprzestał działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesił. Drugą – „podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym”. Jak dowiedzieliśmy się od wójta, nie zamierza na razie powoływać nowego zastępcy.
 
Wójt Wiesław Przybylski powołał Marka Zdziarstka na swojego zastępcę 23 listopada 2018 r. Wg przepisów prawa, osoba pełniąca funkcję publiczną, m.in. zastępca wójta, nie może „prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zostanie zastępcą wójta, nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu zwolnienia z pracy Marka Zdziarstka.
Jak wyjaśnia dalej wójt, osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, zobowiązana jest zaprzestać jej prowadzenia w ciągu 3 miesięcy od daty powołania. Natomiast Marek Zdziarstek „mimo upływu 3 miesięcy od powołania na stanowisko zastępcy wójta, co nastąpiło w dn. 23 lutego 2019 r., nie złożył pracodawcy stosownego dokumentu o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że z dniem 21.11.2018 r. działalność gospodarcza prowadzona przez Pana Marka Zdziarstka została zawieszona”.
Wymóg „zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej” jest zatem równoznaczny z jej wyrejestrowaniem. Nie wystarczy w analizowanym przypadku samo zawieszenie działalności” – czytamy dalej w uzasadnieniu – „albowiem podczas zawieszenia nie można co prawda wykonywać działalności gospodarczej, ale zachowane jest prawo do wykonywania czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Można np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawać wcześniej zamówione towary”.
Skutkiem naruszenia ww. zakazu” – podsumowuje wójt – „jest konieczność odwołania zastępcy przez wójta, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym wójt uzyskał informację o przyczynie odwołania. Podstawę prawną stanowi tu art. 5 ust ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne”.
Drugą przyczyną zwolnienia Marka Zdziarstka jest podanie przez niego nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, złożonym wg stanu na dzień rozpoczęcia pracy na stanowisku zastępcy wójta. „Za podanie w oświadczeniu majątkowym nieprawdy grożą konsekwencje dyscyplinarne i karne” – przypomniano w uzasadnieniu.
Oświadczenie majątkowe zastępcy wójta analizowali wójt i naczelnik urzędu skarbowego. I to właśnie naczelnik przekazał wójtowi informację, że Marek Zdziarstek w oświadczeniu majątkowym nie wpisał mieszkania w Warszawie; do 20 marca nie złożył korekty tego oświadczenia: „W związku z powyższym uznać należy, że Zastępca Wójta Gminy Brańszczyk Pan Marek Zdziarstek jest odwołany z zajmowanego stanowiska także z przyczyny podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym”.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Skansen jest czy go nie ma?

BRAŃSZCZYK: Skansen jest czy go nie ma?

Skansenowi imienia Marii Żywirskiej w Brańszczyku wiele czasu poświęciła komisja rewizyjna na marcowym posiedzeniu. Skansen od czerwca 2020 r. działa w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Natomiast wójt twierdzi: - Nie jest usankcjonowany prawnie. Skansen nie istnieje pod tym względem. Jaka jest prawda, już wiemy od 2 lat.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Przepraszam i dziękuję

BRAŃSZCZYK: Przepraszam i dziękuję

- na te słowa była skarbnik gminy Ewa Mróz i była sekretarz Danuta Chmielewska musiały długo czekać. Obie panie wzięły udział w sesji rady gminy 5 sierpnia.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Biały marsz w Porębie (foto)

BRAŃSZCZYK: Biały marsz w Porębie (foto)

W parafii Poręba w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II organizowane są białe marsze. Polegają na tym, że mieszkańcy kilku wiosek, ze śpiewem i modlitwą, wędrują do kościoła na Apel Jasnogórski, na którym razem z Maryją dziękują za dar Papieża Polaka. Wydawało się, że w tym roku frekwencja będzie słabsza, bo 2 kwietnia wypadł w Poniedziałek Wielkanocny, ale było tak jak co roku. Mieszkańcy Przyjm i Dudowizny nie zawiedli. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Dyrektor na trzy miesiące

BRAŃSZCZYK: Dyrektor na trzy miesiące

Wójt Wiesław Przybylski na sesji rady gminy 1 marca przedstawił Monikę Andrzejewską, której powierzył na czas określony, od 20 lutego do 19 maja 2019 r., obowiązki dyrektora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku. – Ponieważ zwolnienie pani Puścian się bardzo przedłużało (dyrektor GDK od 2001 r.; na zwolnieniu lekarskim od 21 listopada 2018 r. – EB), została odwołana ze stanowiska dyrektora – wyjaśnił.
zobacz więcej