BRAŃSZCZYK: Więcej za śmieci

Powiat

BRAŃSZCZYK: Więcej za śmieci

08.01.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Od 1 lutego mieszkańcy gminy zapłacą więcej za odbiór i utylizację odpadów komunalnych. Od 1stycznia odbiorem odpadów zajmie się nowa firma, która wygrała przetarg. Z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej gmina podpisała umowę na 2 lata.
 
Na sesji 22 grudnia sprawę referował Kamil Deptuła, podinspektor ds. gospodarki komunalnej. Wyjaśnił, dlaczego stawki są zmieniane: - Z końcem 2020 r. kończy się nam umowa z firmą MPK z Ostrołęki. Na 2 kolejne lata przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Maz. 
Przekazał ważną informacją, na którą mieszkańcy czekali, że od nowego roku worki na odpady segregowane będzie zapewniała nowa firma. 
Odpowiedział też na kilka pytań, które padły na posiedzeniu komisji dzień wcześniej:
- harmonogramy będą dostarczone przez firmę przed I odbiorem odpadów (wstępnie to 14 stycznia), 
- pojemniki na odpady zmieszane pozostają (firmy się dogadały w tej kwestii),
- popiół, jak do tej pory, będzie odbierany z odpadami zmieszanymi, w tych samych pojemnikach.
 
Nowe stawki będą obowiązywać od 1 lutego. Przy selektywnej zbiórce odpadów, która, przypomnijmy, jest obowiązkowa: 
96 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej,
76 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby,
45 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
21 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.
 
Ustalono podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w wysokości 2-krotności stawki podstawowej:
192 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej,
152 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 3-4 osoby,
90 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
42 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1osobę. 
 
Radna Jadwiga Uchal, zapytała, co z osobami, które już zapłaciły za cały rok wg starej stawki.
Będą rozsyłane do mieszkańców informacje, czy mają zaległości, czy nadpłaty.
Wójt Wiesław Przybylski powiedział, że na prośbę osób samotnych, opłata dla nich jest niższa. – Jest nieco niższa – dodał.  
Za uchwałą zagłosowało 8 radnych (B. Czarnecki, T. Kruszewski, A. Kukwa, J. Stoszewska, P. Szydlik, J. Uchal, E. Wielgolaska, H. Zagożdżon), 3 przeciw (T. Bralewski, P. Depuła, A. Skłucki), 3 wstrzym. się (A. Błoński, Sł. Gałązka, A. Nasiadka). 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość